Vicepremiérka Remišová: Na lepší život ľudí v regiónoch a spoluprácu so susednými krajinami pôjde ďalších


Dátum: 30.03.2022

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Na lepší život ľudí v regiónoch a spoluprácu so susednými krajinami pôjde ďalších
Ďalšie programy cezhraničnej spolupráce dostali zelenú. Vláda dnes schválila štyri eurofondové programy spolupráce so susednými krajinami. Ide o Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a program NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Program spolupráce s Poľskom bol schválený už pred týždňom. Z rozpočtov jednotlivých programov v celkovej výške viac ako 568 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí v pohraničných regiónoch.

„Na rokovanie vlády som predložila ďalšie štyri eurofondové programy na nové programové obdobie. Som rada, že vláda dnes schválila programy cezhraničnej spolupráce Interreg medzi Slovenskom a Českou republikou, programy s Rakúskom
a Maďarskom ako aj program NEXT, ktorý zastrešuje spoluprácu medzi Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou. Z rozpočtu 407 miliónov eur tak budeme v nasledujúcich rokoch financovať projekty, ktoré zlepšia život ľudí v regiónoch pri hraniciach so susednými štátmi, podporia turizmus a prinesú lepšie dopravné spojenie medzi našimi krajinami,“
 povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľsko schválila vláda už minulý týždeň s celkovým rozpočtom viac ako 161 miliónov eur.
Pre nové programové obdobie tak máme schválených už päť eurofondových programov. Všetko ide podľa plánu. Verím, že programy čím skôr schváli aj Európska komisia, aby sme mohli čo najrýchlejšie začať financovať projekty, ktoré zlepšia život ľudí na Slovensku,” zdôraznila Remišová.

Spolupráca s Českou republikou v oblasti vzdelávania a cestovného ruchu
Z rozpočtu programu Interreg SK - CZ vo výške takmer 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré pomôžu obyvateľom v slovensko-českom pohraničí.
Na slovenskej strane programová oblasť zahŕňa územie Trenčianskeho, Trnavského
a Žilinského kraja, na českej strane Zlínsky, Moravskosliezky a Juhomoravský kraj.
„S Českom nás spája spoločná história, kultúra, ale aj problémy. Napríklad, tisícky Slovákov študujú v Česku a aj naopak, Česi prichádzajú študovať k nám. V nasledujúcich rokoch preto budeme z programu Interreg podporovať tiež výmeny vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a dobrej praxe medzi vzdelávacími inštitúciami na Slovensku a v Česku, aby sme naplno využili vedomostný potenciál, ktorý  sa nám tu ponúka. Z programu Interreg tiež podporíme cestovný ruch, ktorý potrebuje po dvoch rokoch koronakrízy účinnú finančnú pomoc,” uviedla Remišová.


Okrem vzdelávania ďalšími hlavnými oblasťami spolupráce sú:
 
 • Životné prostredie
 • Kultúra a cestovný ruch
 • Inštitucionálna spolupráca
 • Miestne iniciatívy – Fond malých projektov
Fond malých projektov je zameraný na podporu  partnerstiev a cezhraničných štruktúr, vrátane voľnočasových a záujmových aktivít.
V rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ  sa v programovom období  
2014 – 2020 z rozpočtu 106 miliónov eur schválilo 151 projektov. Vďaka tomu sa, okrem iného, zrekonštruovalo 115 pamiatok a vybudovalo a zmodernizovalo viac ako 157 km cyklociest.
Zelenšie slovensko-rakúske pohraničie pre obyvateľov i turistov
Na program cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT  je určený rozpočet vyše
69 miliónov eur. Územie na slovenskej strane hranice zahŕňa Bratislavský a Trnavský kraj, na rakúskej strane Dolné Rakúsko, Viedeň a Burgenland.
„Rakúsko patrí k európskym lídrom v zelených riešeniach na celoštátnej i lokálnej úrovni, či už ide o ochranu prírody a krajiny, alebo o separovanie a recykláciu odpadu. Práve tieto poznatky a skúsenosti chceme viac využiť pri našich spoločných cezhraničných projektoch,” uviedla ministerka Remišová.
Kľúčovými oblasťami v rámci spolupráce sú:
 • Inovatívnejšie pohraničie
 • Zelenšie pohraničie
 • Sociálnejšie pohraničie
 • Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
S cieľom podporiť aj menších prijímateľov bude aj v prípade tohto programu
po prvýkrát zriadený Fond malých projektov, ktorý bude spravovaný zo strany regionálnej agentúry Dolného Rakúska – NÖ.Regional GmbH. Jeho úlohou bude najmä propagácia susedských akcií typu “ľudia ľuďom”.
V rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT sa v programovom období
2014 – 2020 z rozpočtu takmer 89 miliónov eur schválilo 46 projektov. Vďaka tomu, sa okrem iného, vybudoval cyklomost Vysomarch vo Vysokej pri Morave, otvorilo sa centrum aktívneho starnutia v Bratislave, vybudovalo sa 6 moderných ekocentier, napríklad Ekoncentrum Čunovo, Ekoncentrum Kamzík.
Spolupráca s Maďarskom pre lepšie sociálne služby
V rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskom je v programovom období
2021 – 2027  schválený rozpočet viac ako 161 miliónov eur.
Územie na slovenskej strane hranice zahŕňa Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj a Košický kraj, na maďarskej strane sú to regióny Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Kľúčovými oblasťami v rámci spolupráce sú:
 • Zelená spolupráca
 • Sociálna spolupráca
 • Inštitucionálna spolupráca
Zároveň budú podporené aj tzv. malé projekty, ktoré sú súčasťou aj aktuálneho programu a stali sa jednými z najpopulárnejších typov projektov medzi prijímateľmi na oboch stranách hranice.
Jednou z nosných tém, ktorej sa program spolupráce s Maďarskom bude venovať, je zlepšenie prístupu obyvateľov pohraničia k sociálnym službám a podpora zamestnanosti. Spoločné záujmy nás spájajú aj pri ochrane vodných zdrojov a prírodného bohatstva,” uviedla Remišová. 
V rámci programu Interreg HU-SK sa v programovom období 2014 – 2020 z rozpočtu 183 miliónov eur podporili projekty cezhraničného prepojenia vo výške 22,4 milióna eur, vďaka čomu sa majú vybudovať aj štyri mosty. 
Pomoc pre Ukrajinu
Z rozpočtu programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina vo výške viac ako 69 miliónov eur sa majú financovať projekty na podporu rozvoja kultúry a cestovného ruchu, ochranu životného prostredia a prevenciu prírodných katastrof či projekty zamerané na zdravotníctvo a sociálnu oblasť.
Kľúčovými oblasťami v rámci spolupráce sú:
 • Odolný a zelený región
 • Zdravý a atraktívny región
 • Spolupracujúci hraničný región
 „Príprava programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou sa začala ešte v roku 2019. Dnes však Ukrajina čelí ruskej agresii, ktorá má čoraz drastickejšie dopady na civilné obyvateľstvo. V súvislosti s touto situáciou pracujeme na úprave programu tak, aby sme vedeli Ukrajine
čo najviac pomôcť pri riešení problémov spôsobených vojnou,”
dodala vicepremiérka Remišová.

Skočiť na hlavné menu