Vicepremiérka Remišová hodnotí rok od volieb: Z eurofondov sme pre Slovensko zachránili stovky miliónov eur


Dátum: 18.03.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová hodnotí rok od volieb: Z eurofondov sme pre Slovensko zachránili stovky miliónov eur
Upratovanie v eurofondoch považuje vicepremiérka Veronika Remišová za jednu z najväčších výziev, pred ktorými po nástupe do úradu stála. Rok po parlamentných voľbách zhrnula kľúčové kroky na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR.

Pred voľbami, a potom v programovom vyhlásení vlády, sme sľúbili, že skoncujeme s korupciou, ktorá za uplynulé desaťročie prerástla špičky politiky, polície, prokuratúry aj justície. A tiež, že utneme mrhanie verejných zdrojov. Eurofondy boli pre Slovensko dlhodobo problém. Z EÚ sme dostávali miliardy, ale bývalé vlády ich neboli schopné správne využiť v prospech krajiny, v prospech občanov. Táto neschopnosť, ale tiež korupčné škandály a chyby, nás v minulosti stáli stovky miliónov eur, o ktoré Slovensko nenávratne prišlo,“ vyhlásila  vicepremiérka Remišová. Nové nastavenie eurofondov a boj o každé euro v prospech Slovenska preto považuje od prvého dňa v úrade za strategické priority na čele rezortu.

„Keď sme pred rokom nastupovali do vlády, Slovensko malo z vyše 15 miliardového eurofondového balíka vyčerpaných iba niečo vyše 30 %. Zvyšné dve tretiny musíme využiť do troch rokov. Preto sme hneď po voľbách zásadne zmenili prístup k riadeniu eurofondov. Spravíme všetko preto, aby sme dohnali stratený čas a  nevyčerpané prostriedky zmysluplne využili,“ uviedla.

MIRRI SR ako centrálny koordinačný orgán pre Európske štrukturálne a investičné fondy zaviedlo rad opatrení, ktorých cieľom je zjednodušiť a urýchliť čerpanie eurofondov. „Škrtáme zbytočnú byrokraciu a zjednodušujeme ich, aby sa peniaze čo najľahšie a najrýchlejšie dostali na projekty, ktoré Slovensko potrebuje. V regionálnom programe IROP sme zaviedli 40 opatrení, vďaka čomu sme proces čerpania pre žiadateľov zjednodušili a zrýchlili o pol roka. Takto sme vlani pre regióny zachránili 120 miliónov eur. To čo sa osvedčilo, zavádzame do ďalších eurofondových programov. Vlani sa nám vďaka tomu podarilo čerpanie zvýšiť o takmer 2 miliardy eur a v hlavných programoch Slovensku neprepadol ani cent,“ zdôraznila. 
 
Za jeden z ďalších úspechov považuje uvoľnenie 109 miliónov eur pre kultúru v regiónoch, ktoré Európska komisia v roku 2019 zablokovala pre zásadne chyby a nedostatky v manažmente.

Vicepremiérka Remišová vyzdvihla úlohou európskych zdrojov pri zvládaní pandémie a zmierňovaní dopadov koronakrízy. „Podarilo sa nám presunúť 1,1 miliardy eur na boj s pandémiou a jej dôsledkami. Vďaka tomu išlo 204 miliónov eur na podporu zdravotníckeho systému alebo 410 miliónov na udržanie zamestnanosti a kurzarbeit. Malé a stredné podniky sme podporili sumou 330 miliónov eur. Podporu získali vyše 3 milióny zamestnancov a SZČO.“ Vicepremiérke Remišovej sa tiež podarilo dosiahnuť dohodu s ostatnými rezortmi na prerozdelení protikrízovej pomoci 780 miliónov eur z balíka REACT-EU.

K novinkám, ktoré sme v eurofondoch zviedli, patrí aj to, že do procesu v čoraz väčšej miere zapájame odbornú i laickú verejnosť. Partnerskú dohodu, podľa ktorej sa budú v budúcom desaťročí rozdeľovať eurofondy, sme podrobili Národnej konzultácii, do ktorej sa zapojili stovky subjektov. Stalo sa tak vôbec po prvý raz, kedy štát prípravu strategického investičného plánu konzultoval s verejnosťou. Do tvorby nových výziev sme zapojili partnerov v regiónoch, VÚC a  Mestské funkčné oblasti. Sme presvedčení, že toto je správna cesta a eurofondy sa nemajú tvoriť niekde od stola na ministerstve, ale majú zohľadňovať skutočné potreby z regiónov,“ povedala Remišová.
Jej ministerstvo v súčasnosti pripravuje nové programové obdobie. „Vlani na summite EÚ sa Slovensku podarilo vyrokovať na roky 2021 – 2027 takmer 13 miliárd eur. To je na obyvateľa 2 354 eur, teda tretia najvyššia suma spomedzi všetkých štátov Únie. Pokračujeme v nastúpenom trende. Pripravujeme nové eurofondy pre budúce desaťročie a ďalšie zlepšenia, ktoré posunú našu krajinu vpred. Ľudia na Slovensku musia mať európsku kvalitu života a správne manažované eurofondy nám k tomu výrazne pomôžu,“ dodala podpredsedníčka vlády.
 
Kľúčové aktivity MIRRI SR v oblasti eurofondov:
Boj proti pandémii – z eurofondov sa podarilo presunúť 1,1 mld. eur na boj s pandémiou COVID-19
410,2 mil. eur - na udržanie zamestnanosti, kurzarbeit
330,2 mil. eur - podpora malých a stredných podnikateľov
204,3 mil. eur - na podporu zdravotníctva
51 mil. eur - podpora záchranárov
109,3 mil. eur - iné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie
Zásadne zlepšenie čerpania - vlani sa zvýšilo o 1,98 mld. eur a z ERDF, ESF a Kohézneho fondu Slovensko neprišlo ani o euro
Škrtanie byrokracie -  zjednodušenia pri verejnom obstarávaní a odbornom hodnotení žiadostí, ďalšia séria opatrení v pripravovanom Systéme riadenia EŠIF
Záchrana 120 miliónov eur pre regióny z  programu IROP a programov cezhraničnej spolupráce  – MIRRI SR zaviedlo krízový manažment a vyše 40 zjednodušení pre rýchlejšie čerpanie
Odblokovanie 109 miliónov eur pre kultúru – EK zrušila varovanie pre Slovensko a uvoľnila platby pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu
Novela zákona o EŠIF – do praxe zaviedla zjednodušenia  a pripravuje sa ďalšia, ktorá ešte viac posilní transparentnosť
Návrh Partnerskej dohody SR pre eurofondy  na roky 2021-2027 – do Národnej konzultácie sa zapojili stovky subjektov
Dohoda na rozdelení balíka REACT-EU – 780 miliónov eur navyše na boj s pandémiou a krízou

Skočiť na hlavné menu