Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2021 v eurofondoch


Dátum: 30.12.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2021 v eurofondoch
Oblasť eurofondov prešla v roku 2021 zásadnými zmenami. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zaviedlo v eurofondoch päť antibyrokratických balíčkov, vďaka čomu Slovensko v čerpaní poskočilo v európskom rebríčku o šesť miest. V tomto roku, rovnako ako vlani, tak neprepadne ani jedno euro z najväčších operačných programov.
 
„V roku 2021 sme pokračovali v upratovaní v eurofondoch, aby sme zásadným spôsobom zlepšili čerpanie a eurofondy účinne pomáhali Slovensku. Kým za prvých šesť rokov tohto programového obdobia predchádzajúce vlády dokázali využiť len necelú tretinu z 15,3 miliardy eur, od nástupu našej vlády v marci 2020 do polovice decembra 2021 sme čerpanie zlepšili o vyše 3 miliardy eur. Vyčerpaných je takmer 50 % z celkovej aktuálnej sumy,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
 
Na zmiernenie dopadov pandémie sa MIRRI SR ďalej podarilo vyrokovať s Európskou komisiou dodatočné zdroje z protikrízového balíka REACT-EU vo výške viac ako 745 miliónov eur. Prvú časť 615 miliónov eur sme už dostali a zvyšok príde na budúci rok.
 
Stále zvádzame boj o to, aby každé euro, ktoré Slovensko dostalo z eurofondov, bolo využité zmysluplne a v prospech občanov. Nie je to ľahké, aj vzhľadom na minulosť, ale aj na skutočnosť, že zodpovednosť v tomto smere majú všetky ministerstvá, sprostredkovateľské orgány a v neposlednom rade samotní prijímatelia. Dobrou správou je, že tak ako v roku 2020 ani za rok 2021 neprepadne Slovensku jediné euro z Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,“ zdôraznila Remišová.
 
Od marca 2020 sa Slovensko v čerpaní eurofondov výrazne zlepšilo a v rebríčku porovnávajúcom čerpanie medzi krajinami EÚ sme poskočili o šesť priečok – z 27. na 21. miesto. „Spoločným cieľom vlády je, aby sme do konca roku 2023 využili všetky zostávajúce eurofondy, aby tieto peniaze pomáhali zlepšovať život ľudí na Slovensku, a aby boli využité zmysluplne. Z tejto témy sa stala premiérska téma a všetky rezorty sa musia riadiť plánom, ku ktorému sa zaviazala vláda,“ zdôraznila vicepremiérka.
 
Kabinet na návrh vicepremiérky Remišovej v apríli zaviedol nový systém pre krízový manažment eurofondov. Dotknuté rezorty na mesačnej báze musia informovať o pokroku, ktorý dosiahli v implementácii a plnení odporúčaných plánov čerpania jednotlivých operačných programov. Cieľom je zabezpečiť zazmluvnenie 90 % alokácie do konca roka 2021 a 100 % alokácie vrátane protikrízového balíka REACT-EU do konca roka 2022.
 
Od marca 2020 ministerstvo investícií zaviedlo už päť antibyrokratických balíčkov v riadení eurofondov, súčasťou prijatých opatrení je aj novela zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (zákon č. 202/2021 Z. z.), ktorú do parlamentu predložila vicepremiérka Remišová a do platnosti vstúpila 15. júna.
 
Aktualizácia systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov priniesla výrazné zjednodušenia pre žiadateľov, prijímateľov aj poskytovateľov, teda riadiace a sprostredkovateľské orgány. Medzi novinkami sú napríklad:
 
 • úplná elektronická komunikácia
 • zrušenie povinnosti predkladania mimoriadnych monitorovacích správ, ak sa nezačali realizovať aktivity projektu
 • výrazná redukcia počtu podmienok poskytnutia príspevku
 • zverejňovanie najčastejších zistení kontrolných orgánov, ktoré pomôže žiadateľom vyvarovať sa chýb
 • pomocou pre žiadateľov je nová Jednotná príručka k verejnému obstarávaniu, ktorá zjednocuje pravidlá verejného obstarávania pre všetky OP
   
„Zjednodušenia, ktoré sme zaviedli, znamenajú menej byrokracie, menej byrokracie znamená menej korupcie. Eurofondy musia slúžiť v prvom rade ľuďom na zlepšenie kvality života, podporu pracovných miest, na obnovu škôl, na nemocnice, zdravšie životné prostredie. Obnova Slovenska po kríze je veľmi dôležitá a robím všetko preto, aby nám k tomu pomohli aj dobre spravované eurofondy,“ zdôraznila Remišová.
 
Aj v roku 2021 značná časť eurofondov smerovala na boj s pandémiou a zmiernenie dopadov koronakrízy. Už vlani sa ministerke Remišovej podarilo vyrokovať presun 1,1 miliardy eur z eurofondov na podporu najviac zasiahnutým oblastí - zdravotníctva, školstva, zamestnanosti a tiež na rozvoj regiónov. Z celkového objemu eurofondových „koronavýziev“ bolo k 17. decembru 2021 vyčerpaných už 797 miliónov eur.
 
Eurofondy smerovali konkrétne do podpory:
 • udržania zamestnanosti (kurzarbeit): 410,3 mil. eur
 • zdravotníckeho systému: 204,3 mil. eur
 • mikro, malých a stredných podnikov: 330,2 mil. eur
 • zložiek integrovaného záchranného systému: 51 mil. eur
 • iných opatrení: 109,3 mil. eur
 
V rámci výziev pre zdravotníctvo na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania COVID-19 získalo 51 projektov podporu v celkovej výške takmer 79 miliónov eur. Vďaka nej sa nakúpilo napríklad 1,7 milióna vakcinačných dávok, 439 pľúcnych ventilátorov, sanitky...
 
V roku 2021 ministerstvo investícií odštartovalo najväčšiu reformu v eurofondoch v histórii Slovenska. Operačný program Slovensko nahradí v novom programovom období doterajších šesť operačných programov. „Veľkú časť eurofondov dostávame pod jednu strechu. Jeden operačný program s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie využitia eurofondov. V súčasnosti idú totiž eurofondy na Slovensku až cez 28 rôznych riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, čo vytvára pre samosprávy, zamestnávateľov a iné organizácie využívajúce eurofondy neprehľadnú spleť rôznych pravidiel a postupov,“ povedala Remišová.
 
„Okrem boja o každé euro z aktuálneho programového obdobia sme sa tak sústredili tiež na prípravu čerpania nových eurofondov, z ktorých Slovensko na roky 2021 – 2027 dostane takmer 13 miliárd eur. Návrh strategického investičného plánu – Partnerskej dohody aj nového Operačného programu Slovensko sme odoslali Európskej komisii. V závere roka sme viedli veľmi náročné rokovania o oblastiach, kam majú investície z nových eurofondov smerovať.  Robíme všetko preto, aby sme obhájili naše národné priority – musíme vyrovnať investičné dlhy v regiónoch, ktoré nás dobiehajú z minulosti. Všade, kam do regiónov prídem, počujem to isté: potrebujeme investovať do vodovodov, kanalizácie, ciest... Teda do oblastí, ktoré bývalé vlády systematicky zanedbávali,“ dodala ministerka Remišová, ktorá tento rok viedla viacero vyjednávaní v Bruseli a tiež absolvovala desiatky stretnutí s predstaviteľmi samospráv. Formálne schválenie Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 sa očakáva v prvom polroku 2022.
 
Viac informácií o Partnerskej dohode nájdete na: https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/priprava-strategickych-a-programovych-dokumentov/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/aktualizovane-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-s-celostatnym-dosahom-partnerska-dohoda-slovenskej-republiky-na-roky-2021-2027%E2%80%B3/index.html
 

Skočiť na hlavné menu