Veronika Remišová: Svoje sľuby som splnila


Dátum: 15.05.2023

Obrázok k aktualite Veronika Remišová: Svoje sľuby som splnila
Tri roky reforiem prinášajú výsledky pre lepšie Slovensko. Vicepremiérka Veronika Remišová takto zhodnotila svoje trojročné pôsobenie na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). 
 
„Keď som v marci 2020 nastupovala do úradu, sľúbila som, že spravíme poriadok s tými, čo sa priživujú na eurofondoch či na štátnom IT, že eurofondy zbavíme zbytočnej byrokracie, ktorá vytvárala podhubie pre korupciu, že do regionálneho rozvoja zavedieme férové pravidlá, a že pre občanov prinesieme moderné digitálne služby, ktoré im uľahčia život. Po troch rokoch na čele ministerstva môžem hrdo povedať, že naša misia je v mnohom splnená a procesy sú rozbehnuté tak, že ďalšie výsledky prídu v horizonte nasledujúcich mesiacov,“ vyhlásila odchádzajúca ministerka a podpredsedníčka vlády Remišová.
 
„Za najväčšiu výzvu, pred ktorou sme stáli, môžem, bez váhania označiť čerpanie eurofondov. Pri našom nástupe v marci 2020 nebola z celkovej eurofondovej obálky pre Slovensko vyčerpaná ani len jedna tretina. Vlády Smeru a Hlasu za takmer 7 rokov, do marca 2020, v prospech ľudí na Slovensku dokázali využiť len 4,9 miliardy eur. Pritom v roku 2020 sa programové obdobie technicky malo už končiť a tri roky navyše mali slúžiť len na dočerpanie. Vďaka krízovému manažmentu a zavedeniu desiatok zmien sa nám podarilo razantne zlepšiť využívanie eurofondov. Od marca 2020 až doteraz čerpanie narástlo o 6,6 miliardy eur. Dnes tak máme vyčerpaných viac ako 70% celkovej alokácie.  Za tri roky sme vyčerpali oveľa viac ako bývalé vlády za sedem rokov. A na rozdiel od predchádzajúcej vlády, ktorej skrachoval celý operačný program na podporu vedy a výskumu a stovky miliónov eur sa museli vracať do Bruselu, nám v hlavných programoch neprepadlo tri roky po sebe ani jediné euro,“ zdôraznila Remišová.
 
MIRRI SR riadi Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je hlavným nástrojom pre financovanie rozvoja regiónov, a tiež programy cezhraničnej spolupráce Interreg s Českom a Rakúskom. „Čerpanie z programu IROP bolo v marci 2020 pod 20 % a patril k najhoršie spravovaným programom. Potom, ako sme ho v októbri 2020 prevzali od ministerstva pôdohospodárstva, doslova sme zachránili stovky miliónov eur pre regióny, vypísali sme desiatky nových výziev za takmer 740 miliónov eur, a tak sme pomohli ľuďom. Podporili sme napríklad vznik 11 000 nových miest pre deti v škôlkach, pomohli sme obnoviť takmer 600 základných škôl po celom Slovensku, opravili sme skoro 1 000 kilometrov ciest II. a III. triedy, vybudovali stovky kilometrov cyklotrás, vysadili hektáre mestskej zelene, nakúpili vyše 600 nových autobusov pre verejnú dopravu... A ľudia v regiónoch to cítia, že oblasti, ktoré boli dlhé roky na okraji záujmu vlád, sme im my pomáhali riešiť.“
 
Jednou z foriem účinnej pomoci pre regióny je balík 127 miliónov eur, ktorý sa Remišovej a tímu MIRRI SR podarilo v Bruseli vyrokovať na pomoc mestám a obciam, ktoré pomohli Slovensku zvládnuť migračnú krízu. Tých 127 miliónov je určených pre takmer 1 500 miest a obcí, ktoré poskytli útočisko ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred ruskou agresiou. „Európska komisia nám iba v závere minulého týždňa schválila revíziu operačného programu a tak môžeme tieto peniaze začať našim obciam a mestám vyplácať,“ uviedla.
 
Remišová ďalej uviedla, že v programe IROP je teraz zazmluvnenosť projektov na úrovni 120 %. „To znamená, že máme uzavreté zmluvy s prijímateľmi na každé jedno euro plus 20 % navyše preto, aby sme zaistili, že na konci programového obdobia z programu IROP žiadne eurofondy neprepadnú, ale zostanú na Slovensku. Teraz je najmä na prijímateľoch, aby dodržali svoje zmluvné záväzky a projekty zrealizovali do konca roka,“ pripomenula s tým, že čerpanie v ostatných eurofondových programoch je plne v kompetencii jednotlivých rezortov, ktoré tieto programy riadia.
 
Veľkým úspechom, ktorý výrazne pomôže Slovensku v nasledujúcich rokoch, je najväčšia reforma eurofondov, ktorú prináša Program Slovensko. „Ide vlastne o jedinú začatú a zároveň dokončenú reformu našej vlády. Vďaka profesionalite a nasadeniu pracovníkov na MIRRI SR sa Slovensko v závere minulého roka zaradilo medzi prvých šesť štátov EÚ, ktoré majú kompletne schválené programovanie na nové obdobie.“
 
Program Slovensko nahradil doterajších šesť operačných programov, priniesol jednotnú metodiku, jednotné verejné obstarávanie a zjednodušenie kontroly verejného obstarávania, ktoré boli často veľkou slabinou pri čerpaní eurofondov. V novom programovom období sme počet rôznych administratívnych orgánov okresali o dve tretiny a zásadne sa zredukovala aj dokumentácia – kým doterajších 6 programov malo spolu 1 312 strán, Program Slovensko má len 348 strán. „Z tejto ambicióznej reformy, ktorú sa nám podarilo presadiť a v Bruseli zároveň obhájiť naše národné priority, budú ťažiť ľudia vo všetkých regiónoch Slovenska. Nové eurofondy znamenajú možno poslednú takúto veľkú investičnú príležitosť pre našu krajinu. Už tento rok je v pláne vyhlásiť z nových eurofondov 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo predstavuje takmer polovicu z celkovej obálky 12,6 miliardy.“ Prvé výzvy z Programu Slovensko budú vyhlásené tento rok podľa harmonogramu.
 
Za uplynulé tri roky sme tiež zásadne zmenili filozofiu regionálneho rozvoja. „Skoncovali sme s rodinkárstvom a klientelizmom, stopli sme zbytočné cesty k haciendam politických nominantov a ich kamarátov – ako sa to neraz dialo v minulosti. Zákazky sa bežne prideľovali za bývalého vedenia po kamarátskych linkách, čo sa však po mojom nástupe skončilo,“ zdôraznila Remišová. Za dôležitú považuje celkovú zmenu filozofie regionálneho rozvoja, kedy sa o budúcnosti regiónu nerozhoduje len od stola, ale do procesu sú zapojení aktéri priamo v regióne. „Ľudia v regiónoch predsa najlepšie vedia, kde sú ich problémy a kam treba nasmerovať pomoc. V najťažšie skúšaných regiónoch, kde nie sú veľkí investori a firmy, sa nám podarilo v krízových rokoch vytvoriť vyše 1 000 nových a dlhodobo udržateľných pracovných miest. Vyše 150 obciam a mestám sme dali peniaze na opravu chodníkov a miestnych ciest, na ktoré predošlé vlády kašľali celé desaťročia. Dnes nám za túto pomoc ďakujú aj starostovia z radov opozície. Som presvedčená, že pri pomoci ľuďom musí ísť politikárčenie bokom.“
 
MIRRI SR v spolupráci s ďalšími ministerstvami, úradmi, aj Úradom vlády SR otvorilo v každom krajskom meste Regionálne centrum, kde žiadatelia o eurofondy a dotácie získajú všetky informácie a odborné poradenstvo na jednom mieste. „Pre žiadateľov o eurofondy a dotácie sme priniesli úplne nový koncept služieb, aby sa podpora dostala čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tam, kde ju ľudia potrebujú. Odborné poradenstvo sme priniesli priamo do regiónov,“ uviedla.
Regionálne centrá MIRRI SR sú v Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. „Doteraz sme v našich regionálnych centrách poskytli takmer 3 000 konzultácií a sme radi, že môžeme poskytovať odborné poradenstvo priamo v každom jednom regióne.“
 
Za uplynulé tri roky sa MIRRI SR podarilo presadiť a zaviesť zásadné zmeny  v oblasti informatizácie štátu a digitalizácie. „Hneď po nástupe do úradu v roku 2020 som nariadila spraviť veľký audit najväčších IT projektov, ktoré tu zostali po predošlej vláde. Overili sme spolu 54 národných projektov za viac ako 542 miliónov eur. Len za tri roky sa nám profesionálnym a bezkorupčným riadením štátneho IT podarilo ušetriť viac ako 155 miliónov eur – to sú peniaze, od ktorých sme odstavili oligarchov a skupiny napojené na bývalé garnitúry. Za rovnako dôležité považujem to, že vďaka týmto ušetreným peniazom sme mohli rozbehnúť projekty, o ktorých bývalé vlády roky hovorili, ale nič sa s nimi nedialo. My sme priniesli užitočné digitálne služby štátu pre občanov,“ zhodnotila Remišová.
 
Rozbehli sme Veľkú antibyrokratickú revolúciu – najväčšie rušenie papierových výpisov a potvrdení v histórii Slovenska. Zrušili sme 21 okruhov papierových dokumentov, ktoré už občania a podnikatelia nemusia predkladať na úradoch. Ročne tak ľuďom ušetríme až 42 miliónov eur na poplatkoch či nákladoch na dopravu a 4,2 milióna papierov.
Minulý rok sme zaviedli prvú plne digitalizovanú životnú situáciu „narodenie dieťaťa“. „Mamičky a oteckovia, ktorým sa práve narodilo dieťa, už nemusia chodiť po úradoch, ale štát celú administratívu vybaví za nich. Rodičom príde rodný list poštou domov, dieťa dostane automaticky zdravotnú poisťovňu matky a príspevok pri narodení je im vyplatený automaticky na účet. Doteraz sme takto pomohli rodičom takmer 60 000 detí,“ povedala Remišová. MIRRI SR zároveň pripravuje digitalizáciu ďalších životných situácií ako sú kúpa a predaj motorového vozidla, kúpa nehnuteľnosti na bývanie, začiatok podnikania a hľadanie zamestnania.
 
Tiež sme spustili aplikáciu Slovensko v mobile, ktorá umožňuje prístup k e-službám štátu jednoducho a pohodlne len cez mobilný telefón. Zavedením mobilného ID sme umožnili prihlasovanie do Slovensko.sk bez potreby použitia občianskeho preukazu s čipom a čítačky. Aplikácia tiež prináša ďalšie užitočné služby, umožňuje napríklad zjednodušený spôsob prihlasovania sa k štátnym službám, napríklad elektronická schránka správ, portál finančnej správy či elektronické služby obchodného registra. Počet prihlásení do e-Governmentu cez aplikáciu Slovensko v mobile je už viac ako 1,3 milióna.
 
Spolu s Digitálnou koalíciou sme pred dvoma mesiacmi spustili projekt Digitálny žiak, vďaka ktorému vybrané skupiny žiakov základných a stredných škôl dostanú jednorazový digitálny príspevok 350 eur na nákup notebooku, tabletu s klávesnicou alebo all-in-one počítača. Projekt je určený pre 152 000 školákov, do dnešného dňa sa do projektu prihlásilo už viac ako 53 000 z nich. Aktuálne je v  ďalšej fáze, spustilo sa doručovanie overovacích kódov a už do konca tohto mesiaca ich získa až 20 000 žiakov, ktorí si svoje zariadenie budú môcť vyzdvihnúť vo vyše 500 predajniach po celom Slovensku.
 
 
„Tri roky na čele MIRRI boli pre mňa tri roky práce pre fungujúce, férové a prosperujúce Slovensko. Chcela by som sa poďakovať všetkým na ministerstve, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby sme všetky naše reformy, novinky a zlepšenia pre občanov mohli uviesť do života. Tieto úspechy sú v prvom rade ich úspechy. Môjmu nástupcovi nechávam na ministerstve skvelý tím odborníčok a odborníkov, zanietených ľudí, zodpovedných profesionálov a verím, že ich potenciál dokáže naplno využiť,“ dodala Veronika Remišová.
 
 
Hlavné úspechy MIRRI SR pod vedením Veroniky Remišovej:
 
  • Razantné rozbehnutie čerpania eurofondov
  • Záchrana stoviek miliónov pre regióny - Slovensko už 3 roky po sebe neprišlo v hlavných programoch ani o euro
  • Najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska – Program Slovensko
  • Transparentnosť, férovosť a efektívnosť v regionálnom rozvoji
  • Adresná a odborná pomoc Regionálnych centier MIRRI SR v každom kraji
  • Veľká antibyrokratická revolúcia
  • Digitalizácia životných situácií – narodenie dieťaťa
  • Digitálne služby štátu v mobile
  • Digitálny žiak
 
 
 
Skočiť na hlavné menu