Veľký úspech antibyrokratickej revolúcie - občanov sme odbremenili už od 500 000 výpisov, ktoré nemuseli predkladať na úradoch


Dátum: 12.08.2022

Obrázok k aktualite Veľký úspech antibyrokratickej revolúcie - občanov sme odbremenili už od 500 000 výpisov, ktoré nemuseli predkladať na úradoch
Občania aj podnikatelia cítia reálny prínos zákona proti byrokracii, ktorý presadila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Za osem mesiacov štát od nich nežiadal už 500 000 výpisov a potvrdení. Vďaka veľkej antibyrokratickej revolúcii, ktorú Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR odštartovalo v januári tohto roka, občania už nemusia na úradoch predkladať 13 typov potvrdení. Celkovo sa v rámci antibyrokratickej reformy zruší až 21 výpisov!

„Úlohou štátu je pomáhať občanom, vychádzať im v ústrety a poskytovať užitočné služby na profesionálnej úrovni. V tomto duchu sme pripravovali najväčšiu antibyrokratickú reformu v histórii Slovenska, ktorá sa stala realitou v januári tohto roka. Namiesto toho, aby si ľudia komplikovane zháňali a predkladali na úradoch výpisy osobne, vymieňajú si ich úrady medzi sebou elektronicky. V rámci tejto veľkej reformy postupne rušíme až 21 výpisov a potvrdení a už dnes nemusia občania predkladať na úradoch 13 z nich, vrátane kópií rodného či sobášneho listu. Vďaka tomu už ľudia takto nemuseli od začiatku roka predložiť viac ako 500 000 výpisov, čím sme im na poplatkoch, doprave a čase pomohli ušetriť 5 miliónov eur,” zhrnula vicepremiérka Remišová doterajšie výsledky antibyrokratickej reformy.
 
Od 1. 1. 2022 bolo zrušené predkladanie týchto 13 potvrdení/ výpisov:
 1. kópia rodného listu
 2. kópia sobášneho listu
 3. kópia úmrtného listu
 4. potvrdenie o pobyte
 5. potvrdenie o pridelení IČO
 6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v  konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
 8. výpis z registra / zoznamu advokátov
 9. výpis z centrálneho registra exekúcií
 10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 11. potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 12. doklady preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie
 13. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
 
Celkovo bude na základe antibyrokratického zákona zrušených až 21 výpisov, čo bude pre občanov znamenať úsporu až 42 miliónov eur. Medzi ďalšími dokumentmi bude napr. výpis z Registra poskytovateľov sociálnych služieb, alebo potvrdenie o poberaní dôchodku z II. piliera.
 
Úrady od januára už od občanov nežiadali napríklad 118 000 potvrdení o pobyte, 133 000 kópií rodného listu, či 111 000 kópií sobášneho listu, ktorú predtým museli predkladať vždy pri prihlásení sa na trvalý pobyt, zmene priezviska, alebo aj pri reštitučnej agende a pozemkových úpravách.  
Súdy ďalej nemuseli žiadateľom vystaviť takmer 9 500 potvrdení o tom, že subjekt nie v konkurze, likvidácii alebo na neho nebol vyhlásený konkurz. Podnikatelia potvrdenie v minulosti potrebovali, ak chceli preukázať splnenie podmienok pri žiadostiach o dotácie alebo podporu z verejných zdrojov, alebo pri uplatňovaní pohľadávok štátu.
 
“Veľká antibyrokratická revolúcia nie je len o zrušení predkladania papierových výpisov, ale aj o proaktívnych službách štátu pre občanov. Štát nemá pasívne čakať na to, čo občan potrebuje vybaviť pri riešení svojich životných situácií a nemá ho nechať vytrápiť sa na úradoch, ale automaticky mu má vychádzať v ústrety pri riešení jeho situácie a čo najviac ho zbaviť zbytočnej byrokracie. Aj preto sme spustili ďalšiu prevratnú novinku – proaktívnu službu pri narodení dieťaťa. Po narodení dieťaťa už rodičia nemusia obehávať matriku a lekárov, aby získali rodný list, či príspevok pri narodení dieťaťa, ale štát celú administratívu vybaví za nich. Takto vyzerá informatizácia v službách občanov,” dodala vicepremiérka Remišová.
 
Ak sa občania stretnú s tým, že úrady od nich žiadajú jeden zo zrušených výpisov, môžu napísať podanie na adresu: stopbyrokracii@mirri.gov.sk.
 
Viac informácií: https://stopbyrokracii.sk/menej-papierov-a-behania-po-uradoch-pozrite-sa-ktore-potvrdenia-a-vypisy-uz-nemusite-nosit/

Skočiť na hlavné menu