V Bratislave sa stretol výbor iniciatívy, ktorá ma pozdvihnúť menej rozvinuté regióny EÚ


Dátum: 19.11.2018

Obrázok k aktualite V Bratislave sa stretol výbor iniciatívy, ktorá ma pozdvihnúť menej rozvinuté regióny EÚ

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval v uplynulých dňoch zasadnutie špeciálneho riadiaceho výboru, ktorý diskutoval o financovaní menej rozvinutého Prešovského kraja. Rozvoj takýchto regiónov rieši tzv. Iniciatíva dobiehajúcich regiónov, ktorej cieľom je pracovať na systémovej podpore najmenej rozvinutých a zaostávajúcich regiónov a pozdvihnúť tak regióny Európskej únie. Stretnutie ÚPVII zorganizoval v spolupráci s Európskou komisiou (EK), Svetovou bankou a Prešovským samosprávnym krajom.

Na Slovensku je iniciatíva v pilotnej fáze v Prešovskom kraji, kde bola v januári tohto roka spustená. V aktuálnej fáze je dôležité zapojiť do diskusie o financovaní regiónu kľúčových partnerov z riadiacich orgánov operačných programov.

V januári sa pri spustení iniciatívy zároveň začalo pracovať na akčnom pláne. Po jeho prijatí v máji 2018 začal medzinárodný tím zložený z expertov Svetovej banky a regionálnych expertov Prešovského samosprávneho kraja implementovať dohodnuté aktivity. Medzi ne patrí odborné vzdelávanie, inovácie a energetická efektívnosť verejných budov, ako aj geografický informačný systém, resp. manažment dát a podpora rozvoja potenciálu a cestovného ruchu v prešovskom regióne.

Jednotlivé riadiace orgány sa na zasadnutí oboznámili s konkrétnymi časťami iniciatívy. Tiež odporučili, aký by mal byť ďalší postup pri čerpaní peňazí z európskych fondov na projekty, aby sa podarilo Prešovský kraj rozvinúť. V prípade, že bude iniciatíva úspešná, skúsenosti sa budú dať využiť aj v iných regiónoch.


Skočiť na hlavné menu