V akčnom pláne digitálneho vzdelávania navrhuje Eurokomisia opatrenia pre inkluzívne vzdelávanie v Európe


Dátum: 05.10.2020

Obrázok k aktualite V akčnom pláne digitálneho vzdelávania navrhuje Eurokomisia opatrenia pre inkluzívne vzdelávanie v Európe
S cieľom posilniť spoluprácu a výmenu v oblasti digitálneho vzdelávania na úrovni Európskej únie (EÚ), zriadi Európska komisia (EK) aj európske centrum digitálneho vzdelávania. Podporí tak spoluprácu medzi oblasťami politiky, ktoré sa týkajú digitálneho vzdelávania a vytvorí sieť vnútroštátnych poradenských služieb.

Podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania či posilnenie digitálnych kompetencií na digitálnu transformáciu. To sú dva hlavné ciele nového akčného plánu digitálneho vzdelávania 2021 – 2027, ktoré prijala Európska komisia (EK). Navrhuje v ňom súbor iniciatív pre kvalitné, inkluzívne a prístupné digitálne vzdelávanie v Európe. V dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom sa totiž dištančné vzdelávanie dostalo do centra vzdelávacích postupov. Tým sa odhalila naliehavá potreba zlepšiť digitálne vzdelávanie ako kľúčový strategický cieľ pre kvalitnú výučbu a učenie sa v digitálnom veku. Informovala o tom Ingrid Ludviková zo Zastúpenia EK na Slovensku.

S cieľom posilniť spoluprácu a výmenu v oblasti digitálneho vzdelávania na úrovni Európskej únie (EÚ) zriadi EK aj európske centrum digitálneho vzdelávania. Podporí tak spoluprácu medzi oblasťami politiky, ktoré sa týkajú digitálneho vzdelávania a vytvorí sieť vnútroštátnych poradenských služieb.

Komisia tiež prichádza s víziou európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý sa má vytvoriť do roku 2025. Súčasne navrhuje nové iniciatívy, viac investícií či intenzívnejšiu spoluprácu členských štátov s cieľom pomôcť všetkým Európanom v ľubovoľnom veku využívať ponuku EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Iniciatívy sa budú zaoberať aj spôsobmi, ako zvýšiť kvalitu, najmä pokiaľ ide o základné digitálne zručnosti alebo ako dosiahnuť, aby bolo školské vzdelávanie inkluzívnejšie a rodovo citlivejšie. Zároveň pomôžu posilniť pochopenie zmeny klímy a udržateľnosti alebo podporia ekologizáciu vzdelávacej infraštruktúry.

Zdroj. SITA


Skočiť na hlavné menu