USMERNENIEpre prijímateľov NFP vo veci vykazovania účastivedeckých pracovníkov nepodnikateľských výskumných inštitúcií vprojektoch rôznych grantových schém/programov a jej vykazovaniav rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou vrámci v


Dátum: 26.10.2020

Obrázok k aktualite USMERNENIEpre prijímateľov NFP vo veci vykazovania účastivedeckých pracovníkov nepodnikateľských výskumných inštitúcií vprojektoch rôznych grantových schém/programov a jej vykazovaniav rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou vrámci v
Výskumná agentúra vydala dňa 23. októbra 2020 Usmernenie pre prijímateľov NFP, pre projekty implementované cez Výskumnú agentúru v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Usmernenie sa týka vykazovania účasti  vedeckých pracovníkov nepodnikateľských výskumných inštitúcií v projektoch  rôznych grantových schém/programov a jej vykazovania v rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou v rámci vypĺňania pracovných výkazov.
Usmernenie je platné a  účinné odo dňa 23. októbra 2020.
USMERNENIE

 
Skočiť na hlavné menu