Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.1


Dátum: 06.11.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.1

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 2.1  - zverejnené dňa 06. 11. 2020

Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky

Pomôcka pre prijímateľov k stanoveniu spôsobu zabezpečenia

Upozornenie: Pre používanie aplikácie je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

Usmernenie k postupu určenia bonity  subjektu verzia 1.1 - zverejnené dňa 31. 1. 2020

Usmernenie k postupu určenia bonity  subjektu verzia 1.1_sledovanie zmien 


Skočiť na hlavné menu