Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR_2.1 -


Dátum: 28.01.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR_2.1 -

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR_2.1 - zverejnené dňa 27. 1. 2020Skočiť na hlavné menu