Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.7


Dátum: 06.05.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.7

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.7  - zverejnené dňa 02. 05. 2019
Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky
Usmernenie k postupu určenia bonity  subjektu
 - zverejnené dňa 6. 9. 2018


Skočiť na hlavné menu