Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.4


Dátum: 07.11.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.4

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.4

Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky

Usmernenie k postupu určenia bonity  subjektu
 - zverejnené dňa 6. 9. 2018


Skočiť na hlavné menu