Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.3


Dátum: 16.10.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.3
Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.3  - zverejnené dňa 16. 10. 2018
Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky

Skočiť na hlavné menu