Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 2.0


Dátum: 28.01.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 2.0

Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 2.0 zverejnené dňa 27. 1. 2020


Skočiť na hlavné menu