Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13


Dátum: 02.07.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu
  • Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-13/

Skočiť na hlavné menu