Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)


Dátum: 24.09.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. septembra 2020 Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26.

Cieľom Usmernenia č. 3 je úprava výzvy v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 a optimalizácia výzvy s cieľom vytvorenia podmienok pre zabezpečenie efektívnej implementácie podporených projektov.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 3 k výzve a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 24. septembra 2020.

Úplné znenie Usmernenia č. 3 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 nájdete TU


Skočiť na hlavné menu