Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17


Dátum: 02.07.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu
  • Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

Skočiť na hlavné menu