Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja“ (OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04)


Dátum: 13.07.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja“ (OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04)

Usmernenie č.2

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v znení usmernenia č.2 (k 12.7.2018)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.2 (k 12.7.2018)


Skočiť na hlavné menu