• Usmernenie č. 2 k výzve na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01


Dátum: 08.04.2019

Obrázok k aktualite •	Usmernenie č. 2 k výzve na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020  s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020  s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Link na výzvu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018112-01/

Usmernenie č. 2 sa týka okrem výzvy nasledovných dokumentov:

Novou prílohou je príloha 1.13 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 8. apríla 2019. Usmernenie č. 2 je zverejnené pri samotnej výzve aj s vyznačenými zmenami a novými prílohami v znení usmernenia č. 2.

 


Skočiť na hlavné menu