Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji“ (OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04)


Dátum: 13.07.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji“ (OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04)

Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 v znení usmernenia č.1 (k 12.7.2018)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.1 (k 12.7.2018)


Skočiť na hlavné menu