Usmernenie č. 1 k 46. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch(OPKZP-PO4-SC421-2018-46 )


Dátum: 13.03.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k 46. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch(OPKZP-PO4-SC421-2018-46 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 13.03.2019 Usmernenie č.1 k 46. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. 03. 2019

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy


Skočiť na hlavné menu