Úrad vicepremiéra P.Pellegriniho pripravuje materiály pre strategický rozvoj SR


Dátum: 24.01.2018

Obrázok k aktualite Úrad vicepremiéra P.Pellegriniho pripravuje materiály pre strategický rozvoj SR

Tri materiály, ktoré majú podporiť  strategicky a investične rozvoj Slovenska do roku 2030, má do mája predložiť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na rokovanie vlády. Pre TASR to v utorok na stretnutí s médiami povedala generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií úradu Alena Sabelová s tým, že materiály budú vo vzájomnom súlade.

Konkretizovala, že ide o Projekt národných priorít implementácie  Agendy 2030, v ktorom je návrh vízie Slovenska v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj z dielne Organizácie spojených národov. „Na druhom mieste je to Národný investičný plán do roku 2030, ktorý má pomenovať  kľúčové investičné projekty pre hospodársku aj sociálnu infraštruktúru. Tretím je návrh opatrení pre zavedenie strategického riadenia v podmienkach Slovenska,“ vymenovala Sabelová. Doplnila, že vypracovanie návrhu vízie Slovenska do roku 2030 má podporu vicepremiéra Petra Pellegriniho, ktorý deklaroval na rôznych fórach, že ju predstaví vo výboroch parlamentu.

V súvislosti  s prípravou národného investičného plánu a programom implementácie Agendy 2030 uviedla, že je zriadená medzirezortná pracovná skupina, ktorej  členmi sú pracovníci analytických útvarov aj odborných sekcií z ministerstiev. Ďalej pracuje poradný orgán vlády Rada vlády pre udržateľný rozvoj, kde sú zástupcovia ministerstiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a ďalší. „Tejto Rade sme v decembri 2017 predstavili prvý návrh národných priorít implementácie Agendy 2030. S ním by sme radi začali participatívny proces,“ konštatovala.

Očakáva, že verejnosť bude mať veľký záujem o tvorbu národných priorít. „ÚPVII predstaví počas týždňa materiál, tzv. cestovnú mapu, kde budú konkrétne mestá a obce, kam prídeme a kde budeme najmä počúvať ľudí  aby sme získali spätnú väzbu na navrhované priority,“ povedala o procese participácie.

Sabelová zdôraznila, že Slovensko potrebuje víziu rozvoja a spravovania krajiny a k tomu treba dosiahnuť  politický a spoločenský konsenzus. „Ak dospejeme k zmysluplnému cieľu a občania si ho osvoja, potom každá nová vláda, ktorá príde, by skôr občanom mala hovoriť  ako naplní dlhodobú víziu, a nie negovať  čo sa urobilo, a prichádzať  s novou,“ uviedla a zároveň upozornila, že potom nebudeme v SR čeliť  tomu, že veľké infraštruktúrne projekty sú nevybudované a máme hospodárske problémy.

Víziu rozvoja spoločnosti majú Slovinsko a Česká republika a dlhodobé plány rozvoja krajiny sú v Nemecku a Rakúsku, uviedla na záver.

ZDROJ: TA SR


Skočiť na hlavné menu