Ukončili druhú etapu odkanalizovania Oravy za viac ako 37 miliónov eur


Dátum: 26.10.2016

Obrázok k aktualite Ukončili druhú etapu odkanalizovania Oravy za viac ako 37 miliónov eur
Zástupcovia Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS) dnes v Dolnom Kubíne slávnostne ukončili druhú etapu rozsiahleho projektu zásobovania vodou a kanalizácie oravského regiónu. Celkové náklady na vybudovanie približne 135 kilometrov kanalizácie v siedmich obciach okresu Námestovo, 15 čerpacích staníc odpadových vôd a rekonštrukciu existujúcich čistiarní odpadových vôd v Dolnom Kubíne a Nižnej nad Oravou dosiahli sumu 37,35 miliónov eur.
"V súčasnosti začíname skúšobnú prevádzku a postupne začneme napájať domácnosti vo všetkých obciach, v ktorých táto kanalizácia bola vybudovaná. Tento projekt je najvýznamnejším prínosom pre životné prostredie na Orave. Nikdy predtým sa nepodarilo urobiť tak veľký krok dopredu, zabezpečenie ekologických požiadaviek, ako to bolo práve v tomto desaťročí," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Milan Ďaďo. Projekt bol podľa neho spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej spoločnosti.
Projekt nadväzoval na prvú etapu odkanalizovania Oravy, ktorú OVS dokončila v roku 2009. Vo viacerých hornooravských obciach vtedy pribudlo 55 kilometrov kanalizačných a 25 kilometrov vodovodných sietí. Súčasťou projektu za 24,79 milióna eur bola aj modernizácia a zvýšenie kapacity námestovskej čistiarne odpadových vôd. Potreba realizácie projektu bola nevyhnutná najmä z dôvodu, že oravský región so sotva 17-percentným napojením na kanalizáciu v tom období výrazne zaostával za celoslovenským priemerom.

Zdroj :TASR

Skočiť na hlavné menu