Tvoríme lepšie Slovensko – 22. 6. 2023 v Banskej Bystrici


Dátum: 22.06.2023

Obrázok k aktualite Tvoríme lepšie Slovensko – 22. 6. 2023 v Banskej Bystrici

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Kongresové centrum DIXON Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

 

PROGRAM

09:00 – 09:30         Otvorenie konferencie

• Príhovor ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Petra Balíka
• Príhovor predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera
• Príhovor štátnej tajomníčky ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Barbory Lukáčovej

09:30 – 11:15         Blok 1 – Príležitosti pre lepší Banskobystrický kraj

 1. Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023 – Matúš Drotár, riaditeľ Odboru tvorby a riadenia operačného programu, Lucia Valentin, oddelenie programovania
 2. Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk – Andrej Kosmovský, riaditeľ Odboru programovania a metodiky
 3. Podpora projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu – Stanislav Voskár, generálny riaditeľ Sekcie inovácií a strategických investícií
 4. Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG HU – SK – Martin Hudzík, vedúci oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ a SK-AT
 5. Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov – Lenka Kundrátová, Odbor inovácií a smart agendy
 6. Otázky a odpovede

11:15 – 12:00         Prestávka na obed

12:00 – 14:00         Blok 2 – Podpora pre lepší Banskobystrický kraj

                                   ÚVOD – Barbora Lukáčová

 1. Integrované územné stratégie – Ľubica Sabadošová, oddelenie koordinácie územných stratégií + BBSK – Ján Beljak, podpredseda BBSK pre oblasť regionálneho rozvoja
 2. Podpora marginalizovaných rómskych komunít – Richard Švirk, generálny riaditeľ Sekcie európskych programov, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 3. Podpora najmenej rozvinutých okresov – Martin Šajti, riaditeľ Odboru stratégie a metodiky regionálneho rozvoja
 4. Predstavenie fungovania Regionálnych centier MIRRI SR – Erika Kozáková, riaditeľka Odboru regionálnych centier + Gabriela Debnárová, vedúca regionálneho centra Banská Bystrica
 5. Otázky a odpovede


14:15                         Ukončenie konferencie


Skočiť na hlavné menu