Tvoríme lepšie Slovensko – 18. 5. 2023 v Košiciach


Dátum: 18.05.2023

Obrázok k aktualite Tvoríme lepšie Slovensko – 18. 5. 2023 v Košiciach

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Košice – Kulturpark (Kukučínova 2, Košice)

PROGRAM

10:00 – 10:30 Otvorenie konferencie

10:30 – 12:15 Blok 1 – Príležitosti pre lepší Košický kraj
• Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023
• Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk
• Podpora projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu
• Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG
• Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov

12:15 – 12:45 Prestávka

12:45 – 14:30 Blok 2 – Podpora pre lepší Košický kraj
• Integrované územné stratégie
• Podpora marginalizovaných rómskych komunít
• Podpora najmenej rozvinutých okresov
• Regionálne centrá MIRRI SR

14:30 Ukončenie konferencie

Kontakt – Regionálne centrum Košice

Adresa: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: + 421 947 913 133

V regionálnom centre Košice nájdete nasledovné orgány verejnej moci:
• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Úrad pre verejné obstarávanie
• MIRRI SR – kancelária pre najmenej rozvinuté okresy
• MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Kontakt:
Odborný konzultant: 0940 605 829
Odborný konzultant: 0948 015 008
Odborný konzultant – vedúci centra: +421 0947 913 133
rc.ke@mirri.gov.sk


Skočiť na hlavné menu