TTSK chystá čerpanie nových eurofondov, v rade partnerstva sú aj obce a mestá


Dátum: 03.02.2023

Obrázok k aktualite TTSK chystá čerpanie nových eurofondov, v rade partnerstva sú aj obce a mestá
O rozdelení 112,3 milióna eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období rokov 2021 až 2027 pre Trnavský samosprávny kraj (TTSK) bude rozhodovať Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj. Jednou z jej štyroch komôr je komora miestnej územnej samosprávy. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

"Vlani sme zorganizovali sériu stretnutí so zástupcami obcí a miest na zoznámenie sa s architektúrou nových eurofondov a s princípmi fungovania rady. Medzičasom nastala vynútená zmena jej štatútu, z nej vyplynula potreba vymenovať členov komôr nanovo. Za účelom uľahčenia dohody v území sme iniciovali ďalšiu sériu stretnutí," povedal. Spoločným cieľom je sfunkčniť radu tak, aby mohla zasadať a rozhodovať o tom, ktoré projektové zámery budú spolufinancované z nových eurofondov. "Som presvedčený, že vďaka ich efektívnemu čerpaniu na realizáciu zmysluplných projektov dokážeme pokročiť v modernizácii nášho kraja. Vyhlásenie prvých relevantných výziev očakávame v najbližšom období," doplnil Viskupič.

Štyri komory Rady partnerstva – Komora regionálnej samosprávy, Komora miestnej samosprávy, Komora štátnej správy a Komora sociálno-ekonomických partnerov – majú spolu 57 členov. Až 23 z nich zastupuje obce a mestá. Ich počet a váha hlasov za jednotlivé okresy bola stanovená prepočtom založenom na počte obyvateľov. Nominantov si spomedzi seba vybrali starostovia a primátori. V rámci úpravy štatútu došlo k integrácii komory miestnej samosprávy s komorou územia udržateľného mestského rozvoja Trnava. Krajské mesto spolu s 12 okolitými obcami disponuje eurofondovou alokáciou vo výške 37 miliónov eur. Tieto prostriedky sú nad rámec 112,3-miliónovej alokácie určenej na napĺňanie Integrovanej územnej stratégie TTSK.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu