Trnavský samosprávny kraj sa pripojil k iniciatíve Európskeho výboru regiónov


Dátum: 11.02.2021

Obrázok k aktualite Trnavský samosprávny kraj sa pripojil k iniciatíve Európskeho výboru regiónov
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa pripojil k iniciatíve Európskeho výboru regiónov Cohesion Alliance - Združenie pre súdržnosť. Výbor zdôrazňuje úlohu a postavenie územných samospráv pri posilňovaní súdržnosti, udržateľnosti a odolnosti Európy, TTSK sa v rámci neho chce intenzívnejšie podieľať na zlepšovaní európskej územnej spolupráce. Uviedol to jeho predseda Jozef Viskupič.


V najbližšom období sa stane podľa Viskupiča kľúčovou dobrá koordinácia nových nástrojov obnovy a odolnosti so štrukturálnymi fondmi. "V tejto súvislosti vítam, že budeme mať významnejšie slovo pri implementácii európskych peňazí v našom kraji," povedal Viskupič.


Združenie presadzuje, aby v novom programovacom období bola silná a efektívna kohézna politika Európskej únie dostupná pre všetky regióny. Jej cieľom by malo byť vynaloženie finančných prostriedkov na zmenšovanie ekonomických, sociálnych a územných rozdielov. Ako informoval predseda TTSK, pri lepšej koordinácii európskych politík by mal byť uplatňovaný princíp "zdola nahor", ako aj zásady partnerstva, viacúrovňového riadenia a miestne orientovaného prístupu. To zahŕňa zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do navrhovania a vykonávania politiky súdržnosti, digitálnej transformácie či adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy.


Vyhlásenie združenia doteraz podpísalo vyše 12.000 jednotlivcov, 120 regiónov, 135 miest a obcí i 50 regionálnych zoskupení.


Európsky výbor regiónov je poradný orgán Európskej únie, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Výbor sa formou stanovísk vyjadruje k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom s dosahom na regionálnu a miestnu úroveň. Slovenskú delegáciu tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. TTSK je reprezentovaný podpredsedom Józsefom Berényim a predsedom Viskupičom.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu