Tisovec chce na obnovu svojich lesov využiť takmer 230-tisíc eur z eurofondov


Dátum: 08.06.2020

Obrázok k aktualite Tisovec chce na obnovu svojich lesov využiť takmer 230-tisíc eur z eurofondov
Neštátne lesy v Tisovci a v Rimavskom Brezove v okrese Rimavská Sobota chce z fondov Európskej únie obnoviť mestská spoločnosť Mestské lesy Tisovec s.r.o. Celková odhadovaná hodnota je podľa verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie 226 980,20 eura bez dane z pridanej hodnoty.

Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ Mestských lesov Tisovec Karol Kubíni, koncom mája podali projekt na Pôdohospodársku platobnú agentúru v rámci Programu rozvoja vidieka SR. Záujemcovia o účasť v súťaži môžu svoje ponuky predložiť do 8. júla do 10:00, pričom nie je požadovaná žiadna zábezpeka. V prípade úspešnosti projektu a obstarania dodávateľa by podľa Kubíniho chceli projekt realizovať počas štyroch etáp od jari 2021 do jesene 2022.

Cieľom projektu obnova lesných spoločenstiev je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.

Podľa riaditeľa ide v rámci projektu o obnovu kalamitných plôch, ktorá sa skladá z troch fáz. „Prvá je príprava plochy pred sadbou, teda uhladzovanie, následne sa vykoná zalesňovanie a na časti plochy sa realizuje aj ochrana pred zverou,“ objasnil postup riaditeľ. „Voľba drevinového zloženia výsadby vychádza z primárneho cieľa vypestovať budúce stabilné lesné porasty,“ uvádza sa v podkladoch, kde je podrobne špecifikovaný materiál na sadenie, hnojenie a celoplošná ochrana mladých lesných porastov.

Zakladateľom a stopercentným vlastníkom spoločnosti Mestské lesy Tisovec s.r.o. je mesto Tisovec. Firma už 25 rokov zabezpečuje služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, služby súvisiace s poľovníctvom, veľkoobchod a maloobchod s drevom, piliarsku výrobu, maloobchodný predaj pohonných hmôt, vykonávanie zemných prác so strojmi, opravu a údržbu motorových vozidiel.
 
Zdroj: SITA
 
Skočiť na hlavné menu