Súbor typu pdf Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01


Dátum: 21.12.2017

Obrázok k aktualite  Súbor typu pdf Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

2. hodnotiace kolo

V rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy V základnej škole úspešnejší nebola žiadna zo žiadostí o nenávratný finančný prípevok vyhodnotená ako neschválená.


Súbor typu pdf
Skočiť na hlavné menu