Subjekty verejného sektora sa môžu uchádzať o podporu na fotovoltiku


Dátum: 07.02.2023

Obrázok k aktualite Subjekty verejného sektora sa môžu uchádzať o podporu na fotovoltiku
Subjekty štátneho a verejného sektora sa môžu prihlásiť do výzvy na podporu využívania fotovoltických zariadení. Informoval o tom v utorok na brífingu dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman, za účasti generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislava Jurikoviča.

 O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky (VÚC), ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 5 miliónov eur, inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023.


"Som rád, že sa nám spolu s ministerstvom životného prostredia a SIEA podarilo v končiacom Operačnom programe Kvalita životného prostredia presmerovať uvoľnené európskej zdroje na inštaláciu fotovoltických systémov nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. Je to príležitosť zrealizovať projekty umožňujúce dlhodobo a významne znížiť náklady na elektrinu tým, ktorí majú predpoklady slnečnú energiu zmysluplne využiť," uviedol Hirman.

Obce, mestá, VÚC a verejnoprávne inštitúcie ako napríklad verejné vysoké školy môžu získať podporu do výšky 95 % oprávnených nákladov, v prípade subjektov ústrednej štátnej správy je podpora 100-percentná. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt nie je ustanovená, maximálna je 750.000 eur.

"Touto výzvou sa podpora fotovoltických systémov vo verejnom sektore nezačína ani nekončí. V uplynulom období získalo podporu z európskych zdrojov na obnovu verejných budov viac ako 850 projektov, z ktorých len zlomok využil aj pomoc na inštaláciu fotovoltických systémov. Všetkým je jasné, že situácia sa vlani radikálne zmenila a v pripravovanom Programe Slovensko rátame s vyšším záujmom. Aktuálna výzva je príležitosťou najmä pre tých, ktorí majú predpoklady projekty zrealizovať do konca roka," zdôraznil Jurikovič

Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kilowattov (kW) v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Špecifikom tejto výzvy je podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Týmito podmienkami sa zabezpečí rýchla implementácia projektu žiadateľa.

Keďže je čas na využitie tejto pomoci s vysokou mierou podpory limitovaný, bolo nevyhnutné stanoviť jednoznačné pravidlá, aby sa dalo jednoducho odlíšiť, že vyrobená elektrina sa nevyužíva na hospodárske účely iných subjektov. Zároveň platí, že maximálne 20 % celkového ročného objemu vyrobenej elektriny môže byť dodávané do distribučnej sústavy, zostávajúca energia má pokrývať spotrebu nehospodárskych činností žiadateľa.

Výzva bude otvorená, teda žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu