Študenti šokovali znalosťami o eurofondoch


Dátum: 16.11.2015

Obrázok k aktualite Študenti šokovali znalosťami o eurofondoch

„Ich výhody si uvedomujem každý deň. Eurofondy. Páči sa mi, že znižujú regionálne rozdiely z hľadiska príjmov, bohatstva a rovnosti príležitostí. Napriek tomu, že som na internete čítala, že Slovensko zaostáva v čerpaní eurofondov a úroveň čerpania musíme zvýšiť najmä v oblasti vedy, výskumu a inovácie, mňa osobne sa eurofondy dotkli a ich výhody si uvedomujem každý deň“, napísala vo svojej slohovej práci Lucia Okániková z Gymnázia Varšavská v Žiline, ktorá sa minulý rok zapojila do podujatia Roadshow a bola odmenená.
Tohoročná Roadshow po stredných a stredných odborných školách sa v ôsmich krajských mestách Slovenska 2015 uskutočňuje v mesiacoch november a december. Do podujatia sú zapojení študenti tretích ročníkov aj prostredníctvom písania slohovej práce na tému: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu. Minulý týždeň Roadshow zavítala na stredné školy v Nitre a Bratislave, ktoré mali skúsenosti z čerpaním finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie. Už vyše 100 študentov úspešne zvládlo vstupné testy o Európskej únii či vlastnú prezentáciu o štrukturálnych fondoch. Každý z nich napísal slohovú prácu, v ktorej mohol vyjadriť svoje postrehy, skúsenosti a názory týkajúce sa eurofondov. Ich práce budú vyhodnotené koncom januára 2016, autori najlepších môžu získať tablety, mobily, fotoaparáty či audioprehrávače.
V Nitre študenti v diskusii prejavili záujem najmä o stáže v štátnych inštitúciách, ktorých agenda súvisí s implementáciou eurofondov. V Bratislave doslova šokovali organizátorov znalosťami o príkladoch dobrej praxe, ba dokonca v presnej definícii eurofondov. Zaujímal ich aj priamy efekt eurofondov na ich uplatnenie po škole v praxi. Konkrétne príklady realizovaných projektov priamo v ich meste či regióne však mnohých prekvapili, nechýbalo ani kritické vnímanie niektorých aspektov týkajúcich sa finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ – napr. tempo čerpania či možná miera korupcie.
Tento týždeň sa Roadshow 2015 presunie do dvoch škôl v Trenčíne – v stredu 18.novembra 2015 o 8.50 hod navštívime Súkromné gymnázium Futurum a vo štvrtok 19.novembra 2015 o 8.00 hod Športové gymnáziu na Kožušníckej.
V Trenčíne sa v stredu 18.novembra od 8.30 hod. v hoteli Magnus uskutoční aj jedna z regionálnych konferencií, ktoré sú naplánované aj v Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach či Prešove. Konferencie sú obsahovo zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020. Zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov predstavia strategické a programové dokumenty, aj jednotlivé operačné programy. Súčasťou aktivity je otvorenie putovnej výstavy zbierky fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.
Organizátorom podujatia, ktorého cieľom je pozitívne ovplyvnenie stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku, je Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v Slovenskej republike.

Úrad vlády SR – Odbor informovanosti a publicity

www.vlada.gov.sk
www.nsrr.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk


Skočiť na hlavné menu