Stredná odborná škola technická v Poprade prešla veľkou modernizáciou


Dátum: 13.02.2021

Obrázok k aktualite Stredná odborná škola technická v Poprade prešla veľkou modernizáciou
Stredná odborná škola technická (SOŠT) v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK), prešla veľkou modernizáciou. V škole vzniklo robotizované pracovisko, zmodernizovali strojársku dielňu a zrekonštruovali aj budovu teoretického vyučovania. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK s tým, že celkové investície predstavujú približne jeden milión eur.


Hlavné investície v SOŠT v Poprade sú spojené s projektom „Modernizácia strojárskej dielne smerujúca k zvýšenej motivácií žiakov na praktickom vyučovaní“, ktorý sa začal realizovať v septembri 2019 s ukončením vo februári 2021. Ako ozrejmila Heilová, celkové oprávnené výdavky na realizáciu jeho aktivít predstavujú viac ako 670.000 eur, z čoho časť prostriedkov financoval PSK (päť percent), časť samotná škola.


Zámerom projektu bolo zmodernizovanie strojárskej dielne inovatívnymi technológiami. „V škole tak vďaka európskym peniazom pribudlo vertikálne CNC obrábacie centrum s riadiacim systémom Haidenhein, šesť frézovačiek a šesť sústruhov s číselným odmeriavaním, v zváračskej škole zariadenie pre plazmové rezanie, zváračka na zváranie metódou Tig, či šesť zváračiek na zváranie metódou Mig a Mag,“ uviedla Heilová. S modernizáciou dielne bola spojená i nevyhnutná výmena elektroinštalácie, rozvodu stlačeného vzduchu a výmena starej drevenej podlahy za hladenú betónovú.


SOŠ technická v Poprade v tomto školskom roku pružne zareagovala taktiež na zavádzanie inovácií do výrobného procesu v podniku Tatravagónka, s ktorým úzko spolupracuje najmä v oblasti duálneho vzdelávania. Zainvestovalo sa preto do robotizácie a automatizácie, ktoré sú budúcnosťou v strojárstve. „Škola sa dovybavila novým robotizovaným pracoviskom CLOOS pre zváranie a robotickým pracoviskom pre praktické učenie automatizácie. Nákup školiaceho zváracieho robota bol realizovaný vďaka finančným prostriedkom PSK vo výške takmer 80.000 eur,“ priblížila Heilová.


Zároveň sa v SOŠT Poprad výrazne investovalo do modernizácie budovy teoretického vyučovania. Podľa Heilovej prešla komplexnou rekonštrukciou elektrických a sieťových rozvodov, osvetlenia a podláh v šatniach, zrealizovali sa tu nové nátery stien. Zriadená bola tiež moderná klimatizovaná serverovňa a zmodernizovaný školský rozhlas. Ako doplnila Heilová, na rekonštrukciu elektroinštalácie na prvom a druhom poschodí budovy školy poskytol PSK finančné prostriedky vo výške viac ako 180.000 eur.​

Projekt je viazaný na výzvu  operačného programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Zdroj TASR

Skočiť na hlavné menu