Štatúty a zápisnice

Členovia PSpIK
Štatút pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu
Štatút pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu

Členovia pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu
Členovia PSpIK
Štatút a rokovací poriadok Steering committee

 
Skočiť na hlavné menu