Štatúty a zápisnice

Štatút pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu
Štatút pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu

Členovia pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu

Členovia PSpIK


Štatút a rokovací poriadok Steering committee

 
Skočiť na hlavné menu