Štátne inštitúcie majú stále možnosť uchádzať sa o eurofondy na zlepšenie prístupu občanov k eGOV službám štátu


Dátum: 15.01.2022

Obrázok k aktualite Štátne inštitúcie majú stále možnosť uchádzať sa o eurofondy na zlepšenie prístupu občanov k eGOV službám štátu

Štátne inštitúcie môžu do 17. marca požiadať o eurofondy na zlepšenie prístupu občanov k službám štátu. Dopytovo-orientovaná výzva „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má za cieľ umožniť prístup občanov k eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko Európanov. Aktuálna zostatková alokácia pre výzvu je 7 miliónov EUR.

Výzva je určená štátnym inštitúciám poskytujúcim eGOV služby, ako sú napr. ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa, ministerstvo školstva a ďalšie, ale aj správcom spoločných modulov, ktorí sú zodpovední za využívanú technológiu, a to ministerstvo vnútra či NASES.

V rámci žiadostí je možné podporiť:

  1. prispôsobenie existujúcich elektronických služieb pre použitie občanmi inej krajiny a zavádzanie nových služieb,
  2. prispôsobenie potrebnej IT technológie na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie občanov EÚ.

V týchto dňoch sa končí prijímanie žiadostí do tretieho hodnotiaceho kola výzvy, ktoré je otvorené do 17. januára 2022. Výzva však pokračuje štvrtým hodnotiacim kolom.

Aktuálny zostatok voľných EÚ zdrojov je 7 miliónov eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné poslať do 17. marca 2022.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s jej prílohami, s prezentáciou zo školenia je zverejnená na stránke:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-12-dop-jednotna-digitalna-brana/


Skočiť na hlavné menu