Starý most získal dve ocenenia v prestížnej súťaži Stavba roka 2016


Dátum: 24.03.2017

Obrázok k aktualite Starý most získal dve ocenenia v prestížnej súťaži Stavba roka 2016
Medzi najlepšie slovenské stavby roka 2016 sa zaradil aj bratislavský Starý most. Zrekonštruovaný mostný objekt získal v rámci 22. ročníka ankety Stavba roka Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie a Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie.
      Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vníma ocenenie ako veľké vyznamenanie i zadosťučinenie pre všetkých, ktorí sa na realizácii stavby podieľali. "Rekonštrukcia Starého mosta bola pre nás veľkým sústom, tak z realizačných, ako aj časových dôvodov. Moja vďaka preto patrí všetkým, ktorí pomohli vrátiť Starý most späť Bratislavčanom a postarať sa i to, že po viac ako 50 rokoch začala do Petržalky opäť premávať električka," uviedol primátor hlavného mesta SR.
      Starý most ocenila odborná porota s medzinárodnou účasťou za vysokú úroveň projektového riešenia i technicko-konštrukčnej realizácie. Taktiež i za rešpektovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru. Odborníci ocenili i zvládnutie inovatívnych technológií, využitie stavby pre cyklistov a peších, vytvorenie oddychových zón a celkový spoločenský prínos pre ďalší rozvoj mesta.
      Strategický dopravný projekt, ktorého súčasťou bola rekonštrukcia Starého mosta a zároveň i vybudovanie prvej etapy nosného systému mestskej hromadnej dopravy do Petržalky, sa začal realizovať v novembri 2013. Bratislava naň mohla využiť eurofondy. Celkové investičné náklady predstavovali 76,8 milióna eur. Práce boli oficiálne ukončené v decembri 2015. Pred necelým rokom, 19. mája 2016, bol najskôr nový Starý most otvorený pre peších a cyklistov, na začiatku júla bola oficiálne sprevádzkovaná i električková trať.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu