Spojenú školu v Detve obnovia vďaka dvom projektom za takmer 6,5 mil. eur


Dátum: 07.12.2020

Obrázok k aktualite Spojenú školu v Detve  obnovia vďaka dvom projektom za takmer 6,5 mil. eur

Spojená škola v Detve prechádza rozsiahlymi zmenami a ďalšie ju ešte čakajú. Aktuálne sa nachádza v polovici projektu zameraného na modernizáciu praktického vyučovania, ktorého celkové oprávnené výdavky sú takmer 1,5 mil. eur, z ktorých škola získala takmer 1,4 mil. eur nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Ako pre agentúru SITA uviedla zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy Valéria Čiamporová, škola bola vybraná medzi osem pilotných škôl v banskobystrickom regióne v rámci iniciatívy Catching-up Regions. V rámci nej do modernizácie školy v nasledujúcich rokoch investujú takmer 5 mil. eur.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov v praktickom vyučovaní cestou modernizácie podmienok praktického vyučovania v súlade s potrebami zamestnávateľov v regióne. „V novembri sa nám podarilo zrealizovať verejné obstarávanie na rekonštrukciu a zateplenie priestorov praktického vyučovania a zároveň škola úspešne dokončila nákupy v oblasti modernizácie strojového parku v dielňach,“ konštatovala zástupkyňa riaditeľa s tým, že nakúpili stroje a technológie za viac ako 534-tisíc eur. Výsledok verejného obstarávania je na kontrole, po ktorej by sa mala začať rekonštrukcia budovy dielní.

Projekt v rámci Catching-up Regions, teda dobiehajúcich regiónov, je vo fáze prípravy. „Ide o integrovaný investičný balíček, ktorý predpokladá realizáciu troch projektových zámerov. Prvým je vybudovanie regionálneho vzdelávacieho centra pre technické profesie za takmer 4,3 mil. eur, čo obsahuje rekonštrukciu priestorov praktického vyučovania a školy a modernizáciu vybavenia. Druhým zámerom je modernizácia a inovácia vzdelávacieho procesu, a posledným propagácia a prezentácia technického vzdelávania,“ konkretizovala Čiamporová.

Navyše môžu traja zamestnávatelia spolupracujúci so školou získať grant do 200-tisíc eur na nákup technológií. „Podmienkou je, aby tieto technológie využívali aj žiaci a pedagogickí zamestnanci v odbornom vzdelávaní a príprave,“ doplnila zástupkyňa s tým, že služby vzdelávacieho centra budú môcť využívať aj ďalšie stredné odborné školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, zamestnanci firiem a uchádzači o zamestnanie.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu