Sociálne inovácie prinášajú nové nápady do regiónov, vyznať sa v téme vám pomôže nová príručka


Dátum: 24.03.2021

Obrázok k aktualite Sociálne inovácie prinášajú nové nápady do regiónov, vyznať sa v téme vám pomôže nová príručka

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo v spolupráci s Platformou sociálnych inovácií príručku, ktorá má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať úspešné inovatívne projekty. Príručka obsahuje vysvetlenia základných oblastí sociálnych inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.

Ministerstvo ako kľúčový partner pre regionálny rozvoj vníma sociálne ino­vácie ako súčasť prípravy integrovaných územných stratégií, podporu najmenej rozvi­nutých okresov a táto téma je tiež súčasťou  Plánu obnovy a odolnosti, Partnerskej dohody aj budúceho Operačného programu Slovensko.

Téma sociálnych a spoločenských inovácií predstavuje nové, efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia spoločenských problémov oproti už zaužívaným riešeniam. Môže zahŕňať vytváranie nových produktov, služieb, zavádzanie technológii, ale aj  zmenu nastavených pravidiel,  či vytvorenie nových rolí v spoločenskom systéme.

„Ak sa chceme rozprávať o úspešnom regionálnom rozvoji, nemôžeme z neho vynechať sociálne inovácie. Práve tie prinášajú myšlienky, projekty, partnerstvá a platformy na vyrovnávanie sociálnych a ekonomických nerovností medzi regiónmi. Spojili sme akademikov, nadácie, firmy aj odborníkov verejného a súkromného sektora a v prehľadnej príručke vysvetlili základné princípy sociálnych inovácií, ekonomického podnikania, či dlhodobého financovania projektov. Súčasťou príručky je 24 úspešných príkladov sociálnych inovácií zo Slovenska, ale aj príklady z Česka, Holandska, Poľska, Nemecka a ďalších krajín,“ povedal štátny tajomník Vladimír Ledecký.

Medzi sociálne inovácie a úspešne fungujúce projekty patria napríklad projekt „Včelí kRaj“ na podporu včelárov. Tí vymysleli produkt Férový med, ktorým sa snažia vzdelávať deti aj dospelých o význame včiel. Sociálnym rozmerom je vytváranie pracovných príležitostí v oblasti včelárstva a v spracovaní včelích produktov. Sociálnou inováciou je však tiež napríklad projekt „Aj Ty v IT“, ktorý pre všetky dievčatá a ženy buduje rovnaký prístup k IT vzdelávaniu a následnému zamestnaniu.

Prostredníctvom projektu „Spišský Hrhov“, zas obec rozšírila za pomoci vlastných občanov komunitnú prácu, zriadila komunitné centrum v obci, dokonca organizuje burzu partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti. Rozvojom a aktiváciou ľudských zdrojov dáva život mnohým ďalším projektom na rozvoj obce a regiónu.

Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe (.PDF, 2484 kB)

Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe (.PDF, 2495 kB) – verzia pre mobilný telefón


Skočiť na hlavné menu