Snina dostane eurofondy na projekt denného stacionára


Dátum: 16.04.2020

Obrázok k aktualite Snina dostane eurofondy na projekt denného stacionára
V snahe vyjsť v ústrety obyvateľom odkázaným na pomoc iných, no nespĺňajúcim podmienky pre umiestnenie v sociálnych zariadeniach sa mesto Snina uchádzalo o dotáciu na projekt Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina. Ako samospráva informuje na svojej internetovej stránke, z Integrovaného regionálneho operačného programu naň získalo príspevok v plnej možnej výške.
      "Z celkových oprávnených výdavkov 752.235,78 eura získa mesto grant vo výške 714.623,99 eura. Spolufinancovanie mesta bude len vo výške piatich percent, čo predstavuje 37.611,79 eura," uvádza vedúca oddelenia strategického rozvoja mestského úradu Erika Jankajová. Ako doplnila pre TASR, príspevok bude slúžiť na zriadenie a výstavbu nového objektu zariadenia sociálnych služieb, obstaranie materiálno-technického vybavenia zariadenia, nákup motorového vozidla a tiež na opatrenia súvisiace so zvýšením energetickej hospodárnosti budovy. "Ide o objekt bývalého centra voľného času na Námestí Božieho milosrdenstva, ktorý má mesto v dlhodobom nájme za jedno euro od rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Božieho milosrdenstva Snina,“ priblížila s tým, že komplexná rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti tejto budovy bude uskutočnené v súlade s nájomnou zmluvou, ktorú má mesto s farnosťou uzavretú.
      Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb bude 30 klientov, z toho 10 klientov v zariadení opatrovateľskej služby a 20 klientov v dennom stacionári. Podľa Jankajovej slov predstavuje časový rámec realizácie projektu 21 mesiacov.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu