Smižany: V obci vybudujú zberný dvor vďaka dotácii z európskych fondov


Dátum: 18.09.2023

Obrázok k aktualite Smižany: V obci vybudujú zberný dvor vďaka dotácii z európskych fondov
V obci Smižany neďaleko Spišskej Novej Vsi v pondelok začali s výstavbou zberného dvora. Starostka Miroslava Szitová TASR potvrdila, že sa im na projekt podarilo získať dotáciu vo výške 371.000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zvyšok nákladov na úrovni približne 20.000 eur dofinancuje samospráva zo svojho rozpočtu. Zberný dvor by mal byť hotový po stavebnej i administratívnej stránke do konca roka, keďže sa končí aj programové obdobie. Starostka uviedla, že súčasťou projektu je spevnená plocha so zbernými nádobami, oplotenie, vjazd na pozemok a inžinierske siete. "Ďalej je tam cestná váha a obytný kontajner pre pracovníka a celý areál bude strážený kamerovým systémom," doplnila s tým, že zhotoviteľom stavby je registrovaný obecný sociálny podnik Smižianske služby. Nový zberný dvor vyrastie na celkovej ploche 1600 štvorcových metrov na Tatranskej ulici v areáli poľnohospodárskeho družstva. Pozemky na výstavbu mesto získalo zámenou s cirkvou.

"Počtom obyvateľov sme druhou najväčšou obcou na Slovensku, toho odpadu vyprodukujeme pomerne dosť a doposiaľ sme nemali zberný dvor. Dopyt obyvateľov bol veľmi veľký, najmä zo strany majiteľov rodinných domov, pretože hlavne separovaný odpad musia pomerne dlho skladovať," zdôvodnila Szitová. Problémom tiež podľa nej bolo umiestnenie veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Do budúcna chce obec ešte vylepšiť tieto služby, okrem iného zvažuje zakúpiť vlastné vozidlo na zber komunálneho odpadu. Referent dopravy, odpadového hospodárstva a majetku obce Ondrej Beregházy priblížil, že po dostavbe bude priestor slúžiť na zber objemného, kuchynského, drobného stavebného a biologicky rozložiteľného odpadu. "V budúcnosti by sme chceli zber rozšíriť aj o ďalšie zložky odpadu, ako sú obaly zo skla, plastov, kuchynský olej a podobne," priblížil s tým, že cieľom projektu je zvýšiť celkovú mieru triedenia odpadu v obci. Tá sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 35 percent, kým v roku 2018 to bolo len okolo 12 percent. Darí sa im znižovať aj celkovú produkciu odpadu, vlani bola na úrovni 382 kíl na obyvateľa.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu