Slovenský víťaz ceny LIFE - APUS & NYCTALUS


Dátum: 24.05.2018

Obrázok k aktualite Slovenský víťaz ceny LIFE - APUS & NYCTALUS
Včera 23.5., počas Zeleného týždňa – najväčšieho európskeho podujatia v oblasti životného prostredia – oznámil komisár Karmenu Vella mená víťazov ceny LIFE za roky 2016 a 2017. Medzi deviatimi víťazmi sú projekty zo Slovenska, Belgicka, Grécka, Španielska, Talianska, Rakúska a Poľska. Cenu publika, ktorá je v súlade s tohtoročným zameraním Zeleného týždňa na udržateľné mestá, získal projekt zeleného mesta LIFE, ktorý skúma riešenia na zníženie znečistenia ovzdušia v mestách.
 

Ceny LIFE sa udeľujú najinovatívnejším, najinšpiratívnejším a najefektívnejším projektom programu LIFE v oblasti ochrany prírody, životného prostredia a klímy. Pri širšom uplatnení môžu mať veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie, podporiť hospodársky rast a mať podstatný prínos pre európskych občanov. Zo 62 finalistov získalo deväť výnimočných projektov titul „najlepší projekt programu LIFE. Víťazné projekty boli vybrané na základe ich príspevku k zlepšeniu environmentálnych, hospodárskych a sociálnych podmienok, pričom sa osobitne zohľadňovala ich inovatívnosť, opakovateľnosť, relevantnosť pre politiku a nákladová efektívnosť.
 
Víťazi v kategórii „Životné prostredie“:
 
  • ECOREMED (Taliansko) – tento projekt ukazuje, že továrne na odstraňovanie znečisťujúcich látok môžu zabrániť prieniku toxických prvkov do poľnohospodárskej pôdy a potravinového reťazca. Tieto továrne takisto poskytujú biomasu pre udržateľnú energiu a biologicky rozložiteľné plasty.
  • LIFE ECO-DHYBAT (Španielsko) – priekopník nových osvedčených postupov v oblasti čistiacich výrobných pásov na spracované potraviny. Úspory chemických látok, vody a energie je možné rozšíriť vďaka týmto najlepším dostupným technikám.
  • EH-REK (Poľsko) – renovácia nádrží v meste Łódź na zlepšenie kvality vody a ďalšie rekreačné využitie.
 
Víťazi v kategórii „Príroda“:
  • LIFE Kleine Nete (Belgicko) – obnova cenných riečnych a lužných biotopov vo Flámsku, ktorá prispieva k zníženiu povodňového rizika a posilneniu biodiverzity.
  • LIFE Arctos/Kastoria (Grécko) – zníženie smrteľných zrážok vozidiel s medveďmi pozdĺž diaľnice v severnom Grécku. Dobrá správa pre voľne žijúce zvieratá a vodičov.
  • APUS & NYCTALUS (Slovensko) – inštalácia tisícov špeciálnych búdok na hniezdenie, ktoré umožňujú návrat dážďovníkov obyčajných a netopierov do slovenských miest, kde sa ich predchádzajúce hniezda stali nedostupnými z dôvodu zatepľovania starých budov.
 

Víťazi v kategórii „Klíma“:
  • LIFE + AGRICARBON (Španielsko) – tento projekt pomohol poľnohospodárom v južnom Španielsku prejsť na udržateľnejšie a precíznejšie poľnohospodárske metódy, vďaka ktorým sa v pôde uskladňuje o 30 % viac uhlíka.
  • Plodiny na zlepšenie pôdy (Španielsko) – pomocou metód ekologického poľnohospodárstva boli zaťažované pôdy obohatené o uhlík a opäť sa stali ekonomicky životaschopnými.
  • EKO-LIFE (Rakúsko) – tento projekt vyzval občanov regiónu Vorarlberg, aby zmenili svoj žvotný

Skočiť na hlavné menu