Slovensko získa ďalší obnovený historický park


Dátum: 05.08.2019

Obrázok k aktualite Slovensko získa ďalší obnovený historický park
Slovensko získa ďalší obnovený historický park. Už na budúci rok by sa ním mal stať park kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej (okres Veľký Krtíš). Práce na obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky sa začali prvé júlové dni a naplánované sú do konca roka. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla Gabriella Jarábik, riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku, ktoré kaštieľ aj s priľahlým parkom spravuje, múzeum pripravilo projekt rekonštrukcie parku po úspešnom ukončení rekonštrukcie kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej v rokoch 2010 až 2013. Park z 19. storočia sa obnovuje v rámci slovensko-maďarského projektu podporeného z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko na roky 2014 - 2020.

Ako vyplýva z Centrálneho registra zmlúv, maximálna cena na projekt rekonštrukcie parku je určená na 344 211,73 eura s DPH. SNM odovzdalo stavenisko víťazovi verejného obstarávania, spoločnosti J-STAV Veľký Krtíš 9. júla tohto roka.
Gabriella Jarábik pre SITA zdôraznila, že cieľom múzea je nielen obnova parku okolo kaštieľa Imre Madácha, ale aj jeho úprava pre návštevníkov a obyvateľov Dolnej Strehovej. Park nebude zatvorený, má totiž byť prístupný celej obci. Jeho hranice tak neurčí klasický kovový, ale len živý plot z kríkov. V parku vznikne pódium pre kultúrne podujatia. Pribudnú lavičky, detské ihrisko, aj mostíky cez potok a informačné tabule. Obnovia sa chodníky až k pomníku Imre Madácha a ku kaštieľu, kde sa nachádza stála expozícia o živote a tvorbe významného literáta 19. storočia. Dôležitá je aj rekonštrukcia pomníka a hrobky Imre Madácha. Kvetinové záhony i nové stromy pribudnú neskôr, až po skončení stavebných úprav.

„Hlavným cieľom projektu je revitalizácia a modernizácia historického parku kaštieľa, uchovanie tejto pamiatky do budúcnosti a tiež zvýšenie návštevnosti,“ priblížila zámery pre SITA Gabriella Jarábik. Obnova parku je totiž súčasťou medzinárodného projektu s názvom Palócland - Hont – Podpoľanie. Ten má vo všeobecnosti priniesť do tejto slovensko - maďarskej pohraničnej oblasti viac turistických atrakcií, ale aj podporu kultúrnych tradícií a prírodných hodnôt.

Spoločným plánom je rozvíjanie a prepojenie tematických ciest, vytvorenie turistického balíčka pre rodiny s deťmi a potrebného organizačného systému, konkretizovala ďalej riaditeľka SNM - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Celkový rozpočet projektu Palócland - Hont - Podpoľanie je 1 531 043,44 eura, z toho finančný príspevok EU je 1 301 386,91 eura. Rozpočet pre SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je 320 127,65 eura.

Kaštieľ a park majú v súčasnosti rozlohu tri hektáre, pôvodne pravdepodobne až sedem hektárov. V kaštieli sa narodil, žil tvoril a zomrel významný maďarský spisovateľ Imre Madách (1823 – 1864). Tu napísal aj svoju slávnu drámu Tragédia človeka (1859-1860), ktorá je preložená do desiatok jazykov a dodnes ju hrávajú divadlá po celom svete. Starý kaštieľ, postavený v roku 1430, dnes už neexistuje. Súčasný kaštieľ, dnešné múzeum, postavili v polovici 18. storočia a prestavali po roku 1810. V roku 1810 sa do Dolnej Strehovej nasťahoval Imre Madách starší s manželkou Annou, rodičia významného básnika a spisovateľa. Po jeho smrti rodinný majetok spravoval jeho syn Aladár až do roku 1908, neskôr jeho dcéra Flóra, ktorá pre dlhy o majetok definitívne prišla v dražbe v rokoch 1932 až 1938. V roku 1942 kaštieľ a časť parku kúpila obec Dolná Strehová, ktorá tu zriadila poštový úrad, základnú školu, notársky úrad, neskôr služobné byty, sklad a zdravotnícke stredisko. Od 60. rokov 20. storočia sa časť kaštieľa stala sídlom Literárneho múzea, neskôr Okresného literárneho múzea a Okresného vlastivedného múzea. V 80. rokoch kaštieľ komplexne zrekonštruovali. Od 1. januára 2003 prevzalo správu kaštieľa Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku so sídlom v Bratislave. V múzeu sa nachádza stála expozícia o živote a diele Imre Madácha.

Vznik a vývoj parku pri kaštieli je úzko spätý s vývojom a zmenami využitia kaštieľa. Presné datovanie jeho vzniku je však podľa Gabrielly Jarábik otvorenou otázkou. Prvú konkrétnu podobu a rozsah parkových úprav zachytáva historická katastrálna mapa z roku 1868 a detaily sú známe z kresieb Imre Madácha z roku 1858. Pri kaštieli sa v tom čase nachádzali hospodárska prístavba i skleník, využívaný ako zimná záhrada. Okolo kaštieľa boli kvetinové záhony až k riečke Voľava. Za riečkou bol pravdepodobne upravený lesopark. Kaštieľ a park patril rodine Madáchovcov až do 30. rokov 20. storočia a dovtedy si pravdepodobne zachoval aj svoju pôvodnú výmeru a kompozíciu. V roku 1936 v zadnej časti parku postavili hrobku s pomníkom, do ktorej preniesli pozostatky Imre Madácha. Pomník Duša človeka túžiaca po nebi - 3,6 metra vysokú sochu odhalili po dobudovaní hrobky 19. decembra 1936 a je dielom známeho bratislavského sochára Alojza Rigeleho, pripomenula riaditeľka múzea. Po dražbe kaštieľa a jeho parku v roku 1938 hrozilo, že nový vlastník pozemky rozpredá. V roku 1943 však vládny guvernér vyslaný do Dolnej Strehovej odkúpil Madáchov kaštieľ a časť parku okolo kaštieľa. Po roku 1945 z kaštieľa zmizlo takmer všetko pôvodné vybavenie, v parku vyrúbali viacero cenných drevín a zanikla aj drobná architektúra. V roku 1959 sa rozhodlo o výstavbe základnej školy v areáli parku a výučba v nej sa začala koncom roka 1961. Kaštieľ a park sa čiastočne obnovili v roku 1964 v rámci osláv 100. výročia úmrtia spisovateľa.​

Zdroj: SITA
Skočiť na hlavné menu