Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie ku koncu mája 24,38 percenta


Dátum: 03.07.2019

Obrázok k aktualite Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie ku koncu mája 24,38 percenta
Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 31. máju v dvanástich programoch 3,742 mld. eur. Znamená to 24,38 % z celkovej alokácie 15,345 mld. eur. Oproti koncu apríla čerpanie eurofondov vzrástlo o 88,63 mil. eur a úroveň o 0,76 percentuálneho bodu (p. b.). V porovnaní s koncom roka 2018 využívanie zdrojov EÚ stúplo o 390,97 mil. eur a podiel o 2,71 p. b. Vyplýva to z informácií o implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portále Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Ku koncu mája bolo vyhlásených 522 výziev, resp. vyzvaní v objeme 15,685 mld. eur (102,48 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 8,988 mld. eur (58,57 %). Finančné prostriedky v programovom období 2014 - 2020 podľa pravidla n+3 je potrebné vyčerpať do konca roka 2023, nevyužité peniaze prepadnú.

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.
Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe deklarovaných výdavkov k 31. máju je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 679,72 mil. eur. tento míľnik pre rok 2019 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, technická pomoc a INTERACT III.

Nadpriemernú úroveň čerpania zdrojov EÚ majú Operačný program (OP) Technická pomoc so 43,14 % (68,63 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Program rozvoja vidieka so 42,61 % (664,53 mil. eur z 1,560 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III s 34,11 % (13,44 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra s 33,49 % (1,322 mld. eur z 3,949 mld. eur) a OP Ľudské zdroje s 28,04 % (621,7 mil. eur z 2,217 mld. eur). Najnižšiu mieru využívania peňazí EÚ majú tri malé programy - Interreg V-A Slovensko - Rakúsko s 3,03 % (2,3 mil. eur zo 75,89 mil. eur), Interreg V-A Slovensko - Česko s 3,24 % (2,92 mil. eur z 90,14 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo so 4,24 % (669,3 tis. eur z 15,78 mil. eur).

Úrad vicepremiéra pre informatizáciu a informatizáciu podľa plánov operačných programov očakáva, že čerpanie eurofondov by malo do konca tohto roka dosiahnuť vyše 5 mld. eur s podielom 33 % a zazmluvnenie projektov 11 mld. eur. "Samozrejme by sme privítali, keby sme boli rýchlejší v implementácii, avšak opätovne musíme zdôrazniť, že je tomu tak vzhľadom na nízke počiatočné tempo rokov 2014 - 2016 a vzhľadom na projektový cyklus," uviedol pre agentúru SITA úrad vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD). Jedným z dôvodov pomalého čerpania bolo podľa úradu náročné ukončovanie predchádzajúceho programového obdobia 2007 - 2013 a nedostatok administratívnych kapacít na zabezpečenie súbežnej implementácie dvoch programových období. Prejavilo sa to aj na pomalom začiatku implementácie finančných prostriedkov EÚ.

Vláda v máji schválila presun 80 mil. eur zo zdrojov EÚ medzi operačnými programami - z OP Výskum a inovácie do OP Integrovaná infraštruktúra 70 mil. eur a z OP Efektívna verejná správa do OP Ľudské zdroje 10 mil. eur. Dôvodom realokácie bola nízka úroveň implementácie a riziko nevyčerpania peňazí EÚ v niektorých programoch. Rozhodnutie vlády je ešte podmienené súhlasom príslušných monitorovaích výborov a nakoniec aj Európskej komisie.​
 
Zdroj:SITA

Skočiť na hlavné menu