Slovensko vyčerpalo z eurofondov na výzvy pre výskum a inovácie menej ako 20 percent


Dátum: 21.04.2021

Obrázok k aktualite Slovensko vyčerpalo z eurofondov na výzvy pre výskum a inovácie menej ako 20 percent

Slovensko vyčerpalo na výzvy pre výskum a inovácie do polovice februára 2021 približne 19 percent z určených finančných prostriedkov z eurofondov. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo pre túto oblasť pre Slovensko vyčlenených takmer 687 miliónov eur. Vyplýva to z Informácie o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s výhľadom do konca roku 2023, ktorú dnes vláda vzala na vedomie. Ako uviedlo ministerstvo školstva, k 15. februáru 2021 suma zazmluvnených prostriedkov dosiahla úroveň viac ako 486 milióna eur, čo je viac ako 70 percent z alokácie.

Ministerstvo spolu s Výskumnou agentúrou v roku 2020 ukončili vyhodnotenie a kontrahovanie výziev týkajúcich sa dopravných prostriedkov, potravín, zdravia obyvateľov, mobilizácie výskumných tímov či centier excelentnosti nadnárodného významu. Uznesením vlády bol koncom apríla 2020 schválený návrh opatrení na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie jej dôsledkov. Na základe tohto materiálu sa v rámci OPII presunuli finančné prostriedky pre mikro, malé a stredné podniky v hodnote 50 miliónov eur. Tiež boli vyhlásené dve výzvy v oblasti výskumu a inovácií na podporu boja s pandémiou a podporila sa účasť slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch.

Vláda v minulom roku schválila aj presun časti peňazí mimo OPII do Operačného programu Ľudské zdroje a aj pod Ministerstvo hospodárstva SR na podporu krízou zasiahnutého súkromného sektoru. Išlo o prevenciu možného nevyčerpania finančných prostriedkov do konca roku 2023. Oblasť výskumu a inovácií totiž po problémoch z minulosti vykazovala nízku mieru čerpania a kontrahovania.

Rezort školstva plánuje v roku 2021 vyhlásiť dve dopytovo-orientované výzvy na nenávratný finančný príspevok. Ten by mal podporiť výskumné kapacity a kompetencie vo výskume a vývoji mimo Bratislavského kraja a podporiť ich aj v rámci Univerzitných vedeckých parkov a Výskumných centier v Bratislavskom kraji. Do konca roka chce, aby bolo zakontrohovaných viac ako 95 percent z celkovej alokácie OPII v jeho gescii. Dodal, že väčšina prostriedkov by mala byť zazmluvnená do konca júna 2021.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu