Slovensko sa pripojilo k deklarácii za vybudovanie cloudového úložiska EÚ


Dátum: 16.10.2020

Obrázok k aktualite Slovensko sa pripojilo k deklarácii za vybudovanie cloudového úložiska EÚ
Pre digitálnu transformáciu Európskej únie je kľúčové bezpečné zdieľanie a ukladanie obrovských objemov dát. Lenže pri využívaní tzv. cloudových služieb je EÚ stále do vysokej miery odkázaná na štáty mimo Únie, kde sa dnes väčšina veľkokapacitných úložísk nachádza. S tým sa môže spájať množstvo problémov a bezpečnostných rizík. Členské štáty preto prijali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali spojiť sily a vybudovať európske cloudové úložisko novej generácie.

Odborníci sa zhodujú, že ďalšiu veľkú vlnu digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky budú poháňať najmä potreby priemyslu a jeho dáta. Aby EÚ dokázala obstáť v globálnej konkurencii a zároveň zaistila bezpečnosť svojich údajov, potrebuje vybudovať svoj vlastný cloudový systém. „Našou zodpovednosťou je zabezpečiť pre európske podniky vhodné podmienky na rozvoj cloudových kapacít s globálnym dosahom, ktoré uspokoja budúce potreby zdieľania a ukladania priemyselných údajov,“ zhodujú sa signatári európskej cloudovej deklarácie, ku ktorej pripojilo aj Slovensko.

„Je životne dôležité, aby EÚ mala svoje dáta plne pod kontrolou, a aby jej verejný sektor, podniky i občania mali k dátam rýchly a bezpečný prístup,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Remišová, zodpovedná za informatizáciu. Európske veľkokapacitné úložisko budúcnosti má spĺňať najvyššie štandardy pokiaľ ide o ochranu údajov, kybernetickú bezpečnosť, prenos údajov, transparentnosť, otvorenosť, výkon a spoľahlivosť. Dátová stratégia EÚ vyzýva členské štáty a priemysel, aby spolu s EK investovali do európskej cloudovej federácie a spoločných dátových priestorov. Európska komisia plánuje v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027 investovať do cloudu viac ako 2 miliardy €, pričom z nového Mechanizmu na obnovu a odolnosť sa ešte očakávajú dodatočné zdroje. Celkové financovanie v oblasti cloudu a dát by tak mohlo dosiahnuť až 10 miliárd €.

Skočiť na hlavné menu