Slovensko dostalo prvé zálohové platby vo výške takmer 76 miliónov eur z protikrízového balíka REACT-EU


Dátum: 10.08.2021

Obrázok k aktualite Slovensko dostalo prvé zálohové platby vo výške takmer 76 miliónov eur z protikrízového balíka REACT-EU
Slovensko už dostalo prvú časť peňazí z Európskej únie, ktoré sú určené na zmiernenie dopadov koronakrízy. Z balíka REACT-EU prišli prvé zálohové platby vo výške takmer 76 miliónov eur. Celkovo by sme z európskeho protikrízového nástroja mali dostať až 780 miliónov eur.

 „Je to dobrá správa pre Slovensko. Vďaka financiám z nástroja REACT-EU môžeme navýšiť jednotlivé operačné programy a tieto peniaze použijeme najmä na podporu zdravotníctva, školstva, zamestnanosti a rozvoja regiónov. Práve tieto oblasti boli totiž pandémiou najviac zasiahnuté,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej ministerstvo v spolupráci s ostatnými rezortmi  pripravilo plán prerozdelenia prostriedkov z REACT-EU. Prvé zálohové platby sú vo výške takmer 76 miliónov eur.

Európska komisia ešte v priebehu mája a júna schválila navýšenie rozpočtov štyroch programov - Integrovaného regionálneho operačného programu, Operačného programu Ľudské zdroje, Operačného programu Efektívna verejná správa a Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci -  vďaka čomu boli už vyhlásené aj prvé výzvy na predkladanie projektov v oblastiach:
  • zvýšenie dostupnosti dištančného vzdelávania 
  • rozširovanie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
  • zvýšenie kvality odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji     
  • pokračovanie úspešného projektu miestnych občianskych poriadkových služieb.
„Pandémiu sme, žiaľ, ešte neporazili. V prvej aj druhej vlne boli žiaci a študenti ukrátení o vyučovanie v školách a museli prejsť na dištančné vzdelávanie. Nebolo to jednoduché a nie všetci dokázali hladko prejsť na vyučovanie prostredníctvom internetu. Preto jednou z našich priorít, kam budeme z nástroja REACT-EU investovať, bude práve zvýšenie dostupnosti dištančného vzdelávania,“ povedala ministerka Remišová.
Na rozširovanie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji vďaka balíku REACT-EU už bola vyhlásená výzva z regionálneho programu IROP a to v objeme 40 miliónov eur, na zvýšenie kvality odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji je určená podpora v objeme vyše 6 miliónov eur. 
Prehľad prijatých záloh REACT-EU pre jednotlivé operačné programy:
 
OP SUMA v €
   
IROP 25 337 129
OP ĽZ 41 188 234
OP EVS 9 381 782
SPOLU 75 907 145
 
 
Skočiť na hlavné menu