Slovenské mestá môžu byť vďaka 33 mil. eur z výzvy IROP zelenšie


Dátum: 03.04.2017

Obrázok k aktualite Slovenské mestá môžu byť vďaka 33 mil. eur z výzvy IROP zelenšie
Viac zelene, zdravšie ovzdušie, menej hluku, nové parky, využitie dažďovej vody - to sú oblasti, na ktoré môžu mestá získať finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedla to dnes na tlačovej konferencii šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS), za účasti generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV Mareka Mitošinku.
      
"Budeme vypisovať výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), vďaka ktorej budú naše mestá zelenšie. Týmto možno že splácame mestám svoj dlh, pretože po minulé programovacie obdobie sa veľa stavalo, budovalo, máme veľa záverov (pôdy) na výstavbu nových domov, bytových jednotiek, na infraštruktúru. Táto výzva bude mať v sebe ochranu proti hluku, ochranu proti klimatickým zmenám, ochranu proti prašnosti a bude súvisieť aj so zadržiavaním dažďovej vody, napríklad na výstavbu zelenších častí mesta," povedala Matečná.
      
MPRV podľa jej informácií v rámci IROP teda spúšťa výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (mimo Bratislavy) je podľa nej vyčlenených 33 miliónov eur.
      
Maximálna hodnota na jeden projekt je podľa Mitošinku 800.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.
      
Subjekty môžu žiadať financie na desať oblastí. V rámci opatrení pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí pôjde o akčné protihlukové plány, podrobné hlukové mapy, protihlukové steny a bariéry, protihlukovú výsadbu a protihlukové izolácie na zdroji hluku. Peniaze možno žiadať aj na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy.
      
Agrorezort podporí budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech, aj aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry, ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky.
      
Ďalšími podporovanými oblasťami sú zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny, a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
      
MPRV v novej výzve venuje veľký priestor aj využitiu dažďovej vody, na budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Týka sa to regiónov so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa.
      
"Za necelý rok sme operačný program IROP naštartovali doslova z nuly, vyhlásili sme 11 výziev za 650 miliónov eur. Ide o viac ako 36 % zo všetkých prostriedkov určených na IROP a významnú pomoc pre všetky regióny Slovenska," dodala Matečná. Výzvy sa týkajú oblastí dopravy, zvyšovania počtu miest v škôlkach, zlepšenia technického vybavenia základných a stredných škôl, či podpory kreatívneho potenciálu.
 
Zdroj :TASR
 
 
Skočiť na hlavné menu