Slovenská správa ciest už má zabezpečené financovanie rekonštrukcie cesty I/66 v okolí Vernára


Dátum: 19.04.2022

Obrázok k aktualite Slovenská správa ciest už má zabezpečené financovanie rekonštrukcie cesty I/66 v okolí Vernára
Slovenská správa ciest (SSC) už má zabezpečené financovanie pripravovanej rekonštrukcie úseku cesty prvej triedy I/66 cez horský priechod v okolí Vernára v okrese Poprad. S Ministerstvom dopravy a výstavby SR uzavrela zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra v objeme takmer 23 mil. eur. Ide o sto percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Podľa dokumentu uverejneného v centrálnom registri zmlúv štátni cestári si zabezpečia zdroje financovania na všetky neoprávnené výdavky, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii cesty. Výška nenávratného príspevku na časť oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená, závisí od výsledkov verejného obstarávania stavebných prác, úpravy rozpočtu projektu a od splnenia ostatných podmienok.

Cestári aktuálne obstarávajú zhotoviteľa na rekonštrukciu úseku cesty I/66 Popová - Hranovnica v okolí Vernára a v obci. Je to súčasť prvej etapy modernizácie vybraných úsekov na cestách prvej triedy v Prešovskom a Košickom kraji. Verejnú súťaž na obnovu cesty pri Vernári vyhlásili vo februári, odhadovaná hodnota stavebných prác plánovaných na dva roky je 17,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Pôvodnú lehotu na predkladanie a otváranie ponúk 30. marca podľa údajov vo Vestníku verejného obstarávania najnovšie predĺžili na 10. mája.

Cieľom stavby je odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cesty pre opotrebovanie vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok a nekompaktnosti cesty z dôvodu rozšírenia pôvodnej vozovky.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu