Slovenská republika doteraz vyčerpala 248 mil. eur z OP Ľudské zdroje


Dátum: 07.11.2017

Obrázok k aktualite Slovenská republika doteraz vyčerpala 248 mil. eur z OP Ľudské zdroje
Európska komisia pozitívne hodnotí čerpanie zdrojov, ako aj iniciatívy, ktoré Slovensko financuje z európskych štrukturálnych fondov. Skonštatoval to minister práce Ján Richter (Smer-SD), podľa ktorého vláda zaznamenáva dobré výsledky v oblasti zamestnanosti.
      Z Operačného programu (OP) Ľudské zdroje doteraz Slovensko vyčerpalo 248 miliónov eur. Celkovo je nakontrahovaných projektov za vyše jednu miliardu eur a budú sa implementovať v období najbližších dvoch až štyroch rokov.
      "EK dobre hodnotí čerpanie, iniciatívy a návrhy, ktoré prostredníctvom jednotlivých projektov Slovenská republika ponúka. V rámci aktuálneho programového obdobia dosahujeme väčšinu vytýčených cieľov, ktoré sme pre toto programové obdobie prijali. Je treba vidieť výsledky hlavne v oblasti politiky zamestnanosti," skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii Richter s tým, že nezamestnanosť je aktuálne na úrovni 6,24 %. "Na týchto štatistických číslach má podiel Európsky sociálny fond a hlavne jednotlivé projekty, ktoré sme prostredníctvom politiky zamestnanosti riešili, a na dobrých skúsenostiach z predchádzajúceho obdobia si aj zakladáme," priblížil minister práce.
      Upozornil tiež na to, že o 50 % nižšia je nezamestnanosť mladých do 29 rokov ako v čase, keď sa stal ministrom. "Iniciatívy smerujú k mladým ľuďom. Verím, že 7000 absolventov vysokých škôl a 7000 absolventov stredných škôl, ktorí sa v septembri prihlásili do evidencie úradov, že ich budeme vedieť poriešiť. Pomôcť tomu môžu aj projekty, ktoré prostredníctvom druhej operačnej osi ponúkame," predpokladá Richter. Vyčíslil, že na programy zamerané na pomoc mladým bolo vyčlenených 79 miliónov eur a vďaka nim sa podporilo 33.314 nových pracovných miest pre ľudí do 29 rokov.
      Od júla tohto roka boli spustené projekty Šanca pre mladých, Reštart pre mladých a vzdelávanie mladých. Spolu bolo vyčlenených 91 miliónov eur, prostredníctvom ktorých vláda plánuje podporiť viac ako 60.000 nových miest pre mladých ľudí. "Nemáme záujem, aby mladí zostali dlho evidovaní na úradoch práce. Chceme im poskytnúť šancu zamestnať sa," podotkol Richter s tým, že tieto nástroje hodnotí ako efektívne. Projekty pomáhajú aj dlhodobo nezamestnaným, ktorých počet klesol pod 100.000.
      "Pripravujeme zákon ohľadom sociálnych podnikov, pripravili sme zákon o pomoci v hmotnej núdzi, zvyšujeme aktivačný príspevok. Ideme vytvárať desiatky sociálnych podnikov. V budúcom roku je vytvorený reálny priestor, aby sa sociálne podniky budovali, aby sme ich vedeli podporiť a vytvorili sme medzitrh práce, ktorý bude vytvárať stabilných zamestnancov, ktorí nájdu uplatnenie," doplnil Richter.
      Z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu sa podporujú aj sociálne práce v obciach, vyčlenených bolo 30 miliónov eur na podporu miest pre terénnych sociálnych pracovníkov. Podľa Richtera však bude dôležité, ako budú po roku 2020 pripravené obce a mestá na podporu tejto sociálnej oblasti. "Obávam sa, že po roku 2020, keď môžu byť menšie finančné prostriedky vyčlenené z EK, ako budú pripravené obce a mestá zodpovedné za túto oblasť. Ako budeme schopní tieto finančné prostriedky nahradiť. Bude sa musieť hľadať spoločné úsilie medzi štátom a samosprávou, aby sa v týchto projektoch, hlavne v opatrovaní, pokračovalo," dodal Richter.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu