Školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“ sa bude konať v Trenčíne


Dátum: 17.09.2019

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

Lektor: Mgr. Branislav Hudec (Centrálny koordinačný orgán – ÚPVII SR).

Termín a miesto konania:
17. september 2019 (utorok), o 9:00 hod. Kongresová sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín).

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním správy na adresu: ipc@tsk.sk v termíne do 09.09.2019. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Z jednej organizácie môžu byť prihlásený max. dvaja účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu